Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ängs brygga, foto.

Ängs brygga

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Vi byter entreprenör för hushållsavfall

Från den 1 februari 2021 kommer hämtningen av ditt hushållsavfall att skötas av Remondis AB och slamtömningen av Fraktkedjan AB.

Den 1 februari tar Orust kommun över ansvaret för kundregister, orderhantering och fakturering. Efter det datumet är det till oss du dig till för att få hjälp med dina frågor som gäller renhållning.

För att kvalitetssäkra hanteringen kommer alla kärl och behållare att taggas med en liten plasttagg. Den ger oss information om när och var kärlet eller behållaren blev tömt. Ställer du vanligtvis undan ditt kärl eller behållare under vintern? Då ber vi dig vänta med det så vi kan tagga utan att ta av din tid.

Uppmärkning av slamtömning

Är ditt slamtömningsställe svårt att upptäckta? Märk upp det tydligt, använd en längre pinne, gärna med rödmarkering eller flagga. Då hittar Remodis AB som märker upp alla slamtömningsställen lättare och behöver inte leta.

Återvinningssäcken upphör

Från den 1 februari 2021 kommer hämtningen av Fraktkedjans tjänst ÅV-säcken (återvinningssäcken) att upphöra.

Orust kommun ansvarar inte för hämtning av förpackningar och tidningar. Nu är det den nuvarande entreprenören Fraktkedjan AB som erbjuder dig det genom Återvinningsäcken.

Önskar du en liknande tjänst kontakta

TMR AB
telefon 08 68 44 77 65
e-post: pickupservice@tmr.se

Återställ
Hjälp oss bli bättre