Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ängs brygga, foto.

Ängs brygga

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2017-03-07

Vi satsar på en bättre miljö!

Vi har börjat prova ett helt nytt övervakningssystem, säger Tommy Nielsen, projektledare på va-avdelningen.

I början av hösten 2017 uppmärksammade vi, i dialog med Länsstyrelsen, att det finns brister i övervakningen av pumpstationer för avlopp. Detta skulle kunna leda till att avloppsvattnet rinner ut i havet, diken eller liknande via ett nödutlopp. Larmfunktionen på gamla pumpstationer är en lampa som lyser rött och som kanske inte alltid uppmärksammas av verksamheten eller allmänheten. Det blev tydligt att lysande lampor inte fungerar fullgott som larmsystem. Samtidigt har vi uppmärksammat de stora mängder med ovidkommande vatten (regn- och dräneringsvatten) som kommer in i våra avloppsledningar. Vatten som pumpas och renas till stora kostnader och till nackdel för miljön.

- Samhället har förändrats, liksom tekniken. Våra större anläggningar och reningsverk har ett digitaliserat larmsystem och dialogen med Länsstyrelsen blev en ögonöppnare för oss - vi måste lyfta in även de mindre pumpstationerna i vårt digitala larmsystem, menar Tommy.

Det är aldrig bra för miljön att det sker en bräddning direkt ut i vattendragen och känslan när det händer är att vi sköter vårt jobb dåligt. Vi ser dessutom att vi måste ha en dygnet runtövervakning på pumptider och flöden för att hitta de felkällor som riskerar att överbelasta våra reningsverk. Därför känns det skönt att vi är på god väg att hitta ett hållbart övervakningssystem för pumpstationerna.

3G-modem övervakar dygnet runt

En av pumpstationerna i Henån har varit först ut att testa hur det nya larmsystemet skulle kunna fungera i praktiken. När det blir ett driftstopp i någon av pumparna skickas en signal till ett 3G-modem i kontrollskåpet som i sin tur skickar meddelande till överordnat system. Systemet kommer även att mäta gångtid på pumpar, flöden med mera för att kunna felsöka och optimera våra system.

Tidigare gick signalen enbart till larmlampan på utsidan av huset. Vi kommer att ha bättre kontroll och kan framförallt åka ut och ta hand om felen snabbare. Det minskar risken för att det blir stopp i båda pumparna, vilket leder till bräddning.

Klart till sommaren

I mitten av februari startade installationen av våra ca 90 pumpstationer med start i Svanesund.

- Efter utvärdering har vi hittat den mjukvara som passar bäst för vår verksamhet, vilket gör att vi har redan all utrustning som behövs och montaget har startat, avslutar Tommy.

Automationsskåp VA

Återställ
Hjälp oss bli bättre