Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Vintervallen, Hermanö, foto.

Vintervallen, Hermanö

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2019-06-04

Budgetförslag för 2020-2022

Den politiska majoriteten, Socialdemokraterna, Moderaterna, Folkviljan Orust och Liberalerna har ett budgetförslag för 2020 med plan för 2021 och 2022.

Pressmeddelande

Vi, Orusts majoritet presenterar nu vår första budget sedan vårt tillträde den 1 januari i år.

Det är vår reformbudget.

Vårt gemensamma handlingsprogram är grunden för vår politik de närmsta tre åren fram till valet 2022.

Till detta ökar vi samtidigt servicenivån på våra allmänna platser så att vi blir ett attraktivt samhälle.

Vi öppnar offentliga toaletter i samhällena för våra medborgare och våra besökande turister.

Vi utvecklar samarbetet med vägföreningarna så att den allmänna platsmarken i de centrala delarna av tätorterna lyfts till välkomnande gröna rum.

Vi sänker uttaget av kommunalskatten så att skillnaderna mot grannkommunerna jämnas ut. Vi gör detta succesivt med 25 öre per år.

För att lyckas så måste vi få tillväxt med fler aktiva året runt hushåll.

Vi planerar nu för utveckling av Svanesund och Henån.

 • Vi ökar resurserna på planavdelningen så att byggena kommer igång snabbare.
 • Vi följer VA-planen som är kopplad till Bostadsförsörjningsprogrammet och investerar i ett nytt kvävefritt reningsverk i Ellös.
 • Vi arbetar med att få fart på planerna för en ny bro, viktigt att underlätta pendlandet då Tjörnbron är full.
 • Vi utvecklar det regionala samarbetet söderut med GR, Stenungsund och Tjörns kommuner.
 • Vi bygger om två av våra äldreboenden, Strandgården och Ängsviken, till mer modern standard och bättre arbetsmiljö.
 • Vi planerar byggande av en mellanboendeform för äldre, trygghetsboenden centralt, seniorboende.
 • Ytterligare ett äldreboende ska bli personalstyrt, en intraprenad.
 • Vi planerar för att ha fler hemmaplanslösningar när det gäller de tjänster vi idag köper från annan kommun, psykiatri och LSS.
 • Vi öppnar upp högstadieskolan i Ellös där låg och mellanstadiebarnen flyttar in till terminstarten 2020.
 • Vi har nu bra skollokaler och de bästa lärarna här på Orust. För att resultaten i avgångsklasserna också ska vara i topp krävs att motivationen att studera måste höjas för Orusts elever. En särskild satsning på föräldramedverkan planeras parallellt med ett samarbete med Högskolan i Väst.
 • Vi utvecklar vårt Båtbyggargymnasium till att bli en Hantverksutbildning med lärlingsprogram i samarbete med vårt lokala näringsliv.

Vi ska utveckla Orust så det blir en bra kommun för oss alla att leva och bo i.

 • Vi underlättar dialogen med invånarna med e-petitioner.
 • Vi värnar den kulturella miljön i våra samhällen genom att skydda tillgängligheten till våra bryggor och stränder. Vi avbryter privatiseringen av sjöbodarna i våra fiskesamhällen.
 • Vi fortsätter att stödja föreningslivet och vi skissar på att utveckla vårt Kulturcentrum Kajutan.

Tillsammans utvecklar vi nu Orust till den bästa platsen att leva och verka på.

Catharina Bråkenhielm (S)
Anders Arnell (M)
Veronica Almroth (L)
Michael Relfsson (FO)

Återställ
Hjälp oss bli bättre