Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Rödberget, Henån, foto.

Rödberget, Henån

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2019-09-03

Budget, mål och uppdrag 2020

Kommunfullmäktige beslutade i slutet av augusti om budget för 2020 och plan för 2021-2022.

Med den följer ett antal mål och uppdrag inom många olika områden som vi nu tar fram en plan för att genomföra.

Fullmäktiges övergripande mål

Fullmäktige har sex övergripande mål som sorteras in under tre målområden.

  • Attraktiv kommun
  • Attraktiv arbetsgivare
  • Hållbarhet och hushållning

Bland målen ingår att vi ska utvecklas samtidigt som vi ska klara en ekonomi i balans.

Relaterad information

Konkurrensen om medarbetare ökar för varje år och därför arbetar vi aktivt för att vara en ännu attraktivare arbetsgivare. Det är mycket viktigt både för att behålla duktiga medarbetare och attrahera nya. På så vis kan våra verksamheter bedrivas både tryggt och med en hög kvalitet.

Vi ska utveckla våra digitala tjänster för att skapa en bättre tillgänglighet men också för att förenkla administrationen.

Vi ska också arbeta för att långsiktigt minska klimatpåverkan genom att till exempel växla över till fossilfri uppvärmning och fossilfria fordon.

Relaterad information

Vi är stolta över de utmärkelser som vi fått de senaste åren. Några exempel är plats två på Bästa skolkommun, Författarnas Bästa Bibliotek, Ekomatsligan och Laddguldet som ger oss bekräftelse på att vi gör rätt saker.

Vi hoppas att du som kommunmedlem märker av den utveckling som sker.

Återställ
Hjälp oss bli bättre