Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Oxskär, foto.

Oxskär

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2020-02-03

Ekonomiskt överskott 2019

Vi har ett preliminärt reslutat för 2019 som visar ett överskott på 20,8 miljoner kronor. Det var 1,7 miljoner lägre än det budgeterade resultatet som uppgick till 22,5 miljoner kronor. Resultatnivån ligger i nivå med god ekonomisk hushållning.

"Det är glädjande att resultatnivån kunde bibehållas trots förändrade redovisningsregler och ett redan tidigt på året känt underskott inom sektor omsorg", säger kommunstyrelsens ordförande Catharina Bråkenhielm.

Trots ett bra reslutat redovisar tre av fem sektorer underskott: sektor omsorg med ett underskott med minus 17,2 miljoner kronor, sektor lärande med ett underskott på minus 1 miljon kronor och sektor miljö och bygg med ett underskott på minus 1,5 miljoner kronor. Det kompenseras bland annat av lägre pensionskostnader samt högre skatteintäkter och generella statsbidrag.

Investeringarna blev något lägre än budgeterat, utfallet blev 100,2 miljoner kronor av budgeterat 118,6 miljoner kronor. De största investeringarna under året var vatten- och avloppsutbyggnaden i Slussen och på Rossön, ledningsförnyelse av vatten och avlopp i Ellös, trafiksäkerhetsåtgärder vid Varekils skola, projektering för ombyggnad av Strandgårdens och Ängsvikens särskilda boenden samt inköp av nytt räddningsfordon.

Kommunstyrelsen fick information om det ekonomiska resultatet för 2019 vid sitt sammanträde den 29 januari.

Arbete med analyser och sammanställning av årsredovisningen fortsätter under februari månad och redovisas till kommunstyrelsen i mars.

Bild på kommunstyrelsens ordförande Catharina Bråkenhielm

Catharina Bråkenhielm, kommunstyrelsens ordförande

Återställ
Hjälp oss bli bättre