Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Orust är årets näst bästa skolkommun i Sverige 2017 och 2018, foto.

Orust är årets näst bästa skolkommun i Sverige 2017 och 2018

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Ekonomiskt överskott 2020

Vi har ett preliminärt resultat för 2020 som är glädjande stort, ett överskott på 46 miljoner kronor.

Foto på en kvinna.

Catharina Bråkenhielm, kommunstyrelsens ordförande.

Det var 21 miljoner bättre än det budgeterade resultatet som uppgick till 25 miljoner kronor. Våra sektorer fick tillsammans ett överskott på 15 miljoner kronor jämfört med budget.

Alla sektorer har arbetat hårt med att anpassa sin verksamhet efter nya budgetförutsättningar och samtidigt hanterat en pågående pandemi. Kommunen har precis som alla andra kommuner i Sverige fått bidrag för att täcka merkostnader till följd av pandemin, men också för att mildra effekterna av lägre skatteintäkter under pandemin. Bland annat tack vare alla statliga bidrag blev resultatet för 2020 mycket bättre än vi kunnat förutse och det gör också att läget ser bättre ut för 2021.

Kommunstyrelsens ordförande Catharina Bråkenhielm är mycket nöjd med resultatet.

- Våra chefer och medarbetare gör ett fantastiskt jobb och de arbetar ständigt med effektiviseringar för att klara våra framtida utmaningar säger Catharina. Dessutom har vi haft ett exceptionellt år med en pandemi som påverkat oss alla. Ett stort tufft arbete har gjorts i hela vår organisation för att förhindra smitta. Jag är också glad över att regeringen tidigt säkerställde att offentlig sektor fick ersättning och extra statsbidrag för att mildra pandemins effekter fortsätter Catharina.

Investeringarna blev lägre än budgeterat, utfallet blev 130 miljoner av budgeterade 170 miljoner kronor. De största investeringarna under året var vatten och avloppsutbyggnaden på Rossön, ombyggnaden av Strandgårdens och ängsvikens äldreboenden och ny pir i Henån.

Kommunstyrelsen fick information om det ekonomiska resultatet för 2020 på sitt sammanträde den 27 januari.

Arbete med analyser och sammanställning av årsredovisningen fortsätter under februari månad och redovisas till kommunstyrelsen i mars.

Varför behöver kommunen gå med så stort plusresultat?

Kommunen behöver anpassa sina kostnader efter skatteintäkterna. Intäkterna förändras dels beroende på den ekonomiska utvecklingen i Sverige och omvärlden men också utifrån befolkningsstrukturen, det vill säga hur stor andel av befolkningen som arbetar. Skatteintäkterna påverkas också av den beslutade skattesatsen i kommunen.

Kostnaderna ökar varje år till följd av pris- och löneökningar men också på grund av förändrad verksamhet, till exempel fler barn eller äldre. Kostnaderna ökar också till följd av nya investeringar.

För att möta nya behov behöver verksamheten ständigt anpassas och effektiviseras. Vi står inför stora ekonomiska utmaningar när vi blir fler äldre och samtidigt färre i gruppen arbetande som finansierar välfärden genom att betala skatt. Kommunen står också inför stora investeringar, vatten- och avloppsledningar, nytt reningsverk i Ellös och ny förskola i Svanesund för att nämna några. För att kunna betala investeringarna utan att ta lån behöver man ha en resultatnivå på mellan 2-4 %. För vår kommun innebär det ett överskott på 20-40 miljoner kronor.

Återställ
Hjälp oss bli bättre