Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Måseskär, foto.

Måseskär

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Förberedelser för flyktingar från Ukraina

Vi vill rikta ett stort tack till alla som bidragit med utrustning till våra evakueringsboenden. De är nu är klara för att ta emot ukrainska flyktingar.

Det har varit en helt otrolig respons och just nu kan vi inte ta emot några fler saker. Om vi upptäcker att det fortfarande finns saker som behövs när vi sorterat klart återkommer vi med en ny lista.

Vi har meddelat Migrationsverket att vi har ett 70-tal boendeplatser som kan tas i anspråk med kort varsel. Om dessa kommer att användas eller inte vet vi inte just nu. Vi har fått indikation på att Migrationsverket i nuläget är mest intresserade av boendeplatser närmare större orter än Orust.

Viljan från våra kommunmedlemmar att hjälpa i flyktingfrågan är stor. Det känns helt fantastiskt. Den frivilliga arbetsgruppen ha fått så många intresserade och vi har en även grupp om kan hjälpa till som tolkar. Det har kommit in många erbjudande om privata boenden som vi tacksamt har tagit emot. Vi sparar alla uppgifter för de behov som kommer och vi vill framföra vårt innerliga tack till dig som vill engagera dig. Det finns många hjälporganisationer på lokal, nationell och internationell nivå som du kan vända dig om du vill hjälpa till mer.

Det är viktigt att rutiner följs för att hjälpa människor i nöd på bästa sätt. Om du hjälper människor att ta sig till Sverige, ta reda på vad som behöver ske när de kommer hit. Läs på om biometriskt pass, EU:s massflyktsdirektiv, LMA-kort med mera hos Migrationsverket för att ge bästa hjälp

Återställ
Hjälp oss bli bättre