Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Stocken, foto.

Stocken

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Hyr ut till nyanlända

Vi söker dig som har lägenhet, rum eller hus att hyra ut till nyanlända som vill bosätta sig i vår kommun och behöver en varaktig bostad.

De som söker bostad har fått permanent uppehållstillstånd, PUT, i Sverige och är kommunplacerade av Migrationsverket för att etablera sig i Orust kommun.

Vi förmedlar till den som vill hyra av dig

Vi vill komma i kontakt med dig som privatperson eller företagare som vill hyra ut en bostad. Det kan vara lägenhet, rum eller hus.

Vi tar emot tips via formuläret längre ner på denna sida.

Kontraktet skriver du med din hyresgäst och samma principer som för all typ av bostadsuthyrning gäller.

Återställ
Vanliga frågor

Att tänka på vid uthyrning av din fastighet för boende

Du som är fastighetsägare har ett ansvar för brandskydd enligt Lagen om Skydd mot Olyckor (SFS 2003:778, 2 kap. 2 §).

Viktigt är också att fastigheten är försäkrad. Ett tips är att du även kontrollerar att din hyresgäst har en giltig hemförsäkring.

Jag vill hyra ut till nyanlända





Typ av bostad * (obligatorisk)



Antal rum * (obligatorisk)








Vad ingår i hyran







Dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du skrivit in när vi handlägger ditt ärende.

Dina personuppgifter kommer inte användas för något annat än den här handläggningen.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilken den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

De här får ta del av dina personuppgifter

Anställda i kommunen som behöver dina personuppgifter för att hantera ditt ärende får ta del av dina personuppgifter.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, om vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att sparas till dess att syftet med behandlingen är uppfyllt. Personuppgifterna kommer sedan att hanteras enligt de lagregler som gäller för kommunen angående så kallade dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut.

Allmän handling

Dina inlämnade uppgifter är en allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt Offentlighets- och sekretesslag (2009:400).

Återställ
Hjälp oss bli bättre