Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Orust är årets näst bästa skolkommun i Sverige 2017 och 2018, foto.

Orust är årets näst bästa skolkommun i Sverige 2017 och 2018

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2018-12-06

Kommunfullmäktige sammanträder

Torsdag den 13 december sammanträder fullmäktige. Mötet är öppet för allmänheten. Du är välkommen till Kulturhuset Kajutan i Henån eller att titta via webb-TV.

På mötet delas Årets folkhälsopris ut till Marita Gustavsson, Demensföreningen STO, och Barbro Frinell, Orust Fitness, för deras bidrag till god folkhälsa.

Kommunfullmäktige ska i 20 val besätta över 100 olika kommunala poster på mötet.

Tid och plats

Torsdag 13 december
Klockan 18:00
Kulturhuset Kajutan, Henån

Några punkter på dagordningen

  • Folkhälsopris 2018 delas ut.
  • Val till kommunala poster.
  • Medborgarförslag.

Många val till kommunala poster

Det blir val till de mer kända uppdragen som kommunstyrelsen, miljö och byggnadsnämnden, revisorer och kommunala bostadsstiftelsen Orustbostäder.

Men det finns också ett antal förtroendeuppdrag som inte är lika kända. Det är exempelvis huvudmän till Orusts Sparbank, nämndemän som tjänstgör i tingsrätten, ledamöter till hemvärnets förtroendenämnd. Andra val är gode män vid lantmäteriförrättningar, ombud och ersättare till Västtrafiks bolagsstämma och Södra Bohusläns Turism AB:s bolagsstämma.

När nyvalda kommunstyrelsen sammanträder i januari ska den utse ledamöter och ersättare till bland annat kommunstyrelsens arbetsutskott och utskotten för samhällsutveckling, lärande och omsorg samt den nya sociala myndighetsnämnden.

Återställ
Hjälp oss bli bättre