Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Vräland, foto.

Vräland

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Läget när det gäller covid-19

Arbetet med att förhindra smittspridning är en mycket en stor del av vår vardag.

Inom förskola, skola, omsorg och alla våra andra verksamheter följer vi folkhälsomyndighetens rekommendationer samt lagar, beslut och rekommendationer från andra statliga och regionala myndigheter.

Det viktigaste du kan göra är att hålla avstånd, tvätta dina händer och stanna hemma vid symptom. Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19 och visa solidaritet. Tillsammans kan vi bromsa smittan, hitta inte ursäkter för att inte följa de råd som finns säger vår statsminister.

Den centrala krissamordningsgruppen för covid-19 som kommundirektör Henrik Lindh leder träffas regelbundet. Verksamheterna rapporterar dagligen in aktuell frånvaro för sjukdom eller vård av barn för att samordningsgruppen ska ha en aktuell lägesbild.

Det har hittills varit få bekräftade fall i våra verksamheter och bland våra medarbetare. Om en medarbetare, ett barn eller en boende fått covid-19 får den informationen normalt inte spridas vidare, enligt offentlighets- och sekretesslagen. Det finns dock undantag mot sekretessbestämmelserna, och varje situation kräver en sammantagen bedömning. En rad faktorer ska då vägas in, däribland skyddet för den enskilde, verksamhetens utformning och behovet av information.

Det är geografiska skillnader i hur covid-19 drabbat Sverige. Orust har hittills klarat sig förhållandevis bra. SVT sammanställer statistik per kommun. Deras siffrorna för antalet nya konstaterade sjukdomsfall kommer från Folkhälsomyndigheten och släpps en gång i veckan, på torsdagar. Siffror över dödsfall kommer från Socialstyrelsen och uppdateras löpande vid ny information från dem.

Enligt Folkhälsomyndigheten har inte skolverksamheter visat sig vara drivande i smittspridningen och medarbetare inom skolverksamheter har inte diagnosticerats med covid-19 i högre utsträckning än andra yrkesgrupper. Men beskedet om att även barn ska stanna hemma vid konstaterad covid-19 i familjen mottogs med en stor lättnad i våra verksamheter. Gymnasieskolor ska återgå till att undervisa elever på distans uppger regeringen på en pressträff den 3 decmber. Beslutet träder i kraft på måndag den 7 december och gäller fram till den 6 januari.

Inom omsorgen gäller de basala hygienrutinerna vid allt arbete. Vi använder alltid visir eller munskydd när vi arbetar även om ingen misstanke om smitta finns. När vi vårdar en person med konstaterad eller misstänkt covidsmitta används visir, munskydd, plastförkläde och handskar.

Återställ
Hjälp oss bli bättre