Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ängs brygga, foto.

Ängs brygga

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Lucka 10 Orust kommun 50 år

När 1900-talet närmade sig sitt slut och ett nytt millenium skulle ta vid, handlade väldigt mycket om att alla digitala apparater och installationer skulle stanna vid midnatt mellan 1999 och 2000.

På Orust ville vi att man skulle komma ihåg andra saker än ettor och nollor så därför skapades Orust genom 1000 år. En sammanfattning av de 1000 år som ledde upp till millennieskiftet.

Det blev en bok som delades ut till alla hushåll, en utställning som vandrade runt på bibliotek och samlingslokaler samt en DVD med mycket extramaterial.

Datorerna stannade inte och inga flygplan ramlade ur skyn. Det blev helt enkelt som vanligt och Orust lever vidare och kan lägga ytterligare 21 år till de 1000 som det berättades om i boken.

Under denna tusen år långa period har utvecklingen och förändringen av vårt samhälle och våra levnadsvillkor varit enorm.

Orusts befolkning har på de senaste 500 åren ökat från omkring 2000 till över 15 000 personer. Denna folkökning har emellertid skett på ett oregelbundet sätt med kraftiga ökningar följda av befolkningsminskningar. Befolkningsfördelningen har varierat starkt mellan Orusts väst- och östsida. Vid början av 1500-talet finner vi en stor del av befolkningen i jordbruksområdena på södra Orust. Under sillfiskeperioderna vid slutet av 1500-talet grundlades några stora fiskelägen, och en flyttningsvåg mot dessa kan noteras från de närliggande jordbruksområdena. Fiskelägena gick dock kraftigt tillbaka under de svensk-danska krigen på 1670- och 1710-talen.

Vid mitten av 1700-talet återkom sillen i hittills oöverträffad mängd. Folkmängden ökade åter mycket kraftigt i skärgården. När sillen försvann år 1808 minskade befolkningen i fiskelägena. Däremot steg antalet jordbrukare kraftigt på den östra delen av Orust.

Folkökningen nådde sin kulmen efter 1800-talets mitt. År 1880 uppnåddes det högsta befolkningstalet, 18 129 invånare. Efter denna tidpunkt började en utflyttning som pågick ända till slutet av 1960-talet. De flesta som flyttade ut från Orust sökte sig till Göteborg och Uddevalla.

Trenden vände, och från 1970-talet fram till mitten av 1990-talet var inflyttningen stor, och befolkningen ökade med drygt 6 000 personer. Sedan mitten av 1990-talet har befolkningen stabiliserats på drygt 15 000 invånare.

Återställ
Hjälp oss bli bättre