Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Lotsberget, Käringön, foto.

Lotsberget, Käringön

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Lucka 12 Orust kommun 50 år

Förskola är en verksamhet för barn i åldrarna 1–5 år. På förskolan arbetar både förskollärare och barnskötare, och verksamheten leds av en rektor. De förskolor som inte drivs av kommunen kallas enskild förskola.

Förskolans uppdrag formuleras i skollagen och all förskoleverksamhet är skyldig att följa läroplan för förskolan (Lpfö 18) som är fastställd av Sveriges regering.

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Den första avdelningen startade i Ellös 1972, följt med en avdelning i Henån och en i Svanesund. Det var lite trögt i början, det fanns lite skepsis mot detta nya att lämna sina barn på förskola.

1975 åläggs alla kommuner att ansvara för förskola till alla sexåringar. Då byggs det flera nya förskolor i kommunen. Antalet avdelningar ökar till 9 avdelningar fördelade på Ellös, Henån och Svanesund 1975.

Idag finns det finns sju kommunala förskolor och tre enskilda förskolor i kommunen. Det är totalt 576 barn som går i förskola och 549 barn som har skolbarnsomsorg.

Du hittar våra kommunala förskolor i Henån, Ellös, Varekil, Tvet och Svanesund. I Henån finns Bagarevägens och Ängsbergets förskolor. I Svanesund finns Sesterviksvägens och Ängås förskolor.

Våra nya regler för barnsomsorg tar hänsyn till ny lagstiftning som gäller barnets perspektiv och barns bästa vid beslut om barnomsorg.

Återställ
Hjälp oss bli bättre