Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
MUMA muralmålningar, foto.

MUMA muralmålningar

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Lucka 19 Orust kommun 50 år

Ädelreformen 1992 är ett stort steget i svensk äldreomsorg. Mycket har hänt på vägen från fattigstuga till kvarboendeprincip och självbestämmande för de boende.

Ädelreformen innebar en helhetssyn på omsorg av äldre. Inte bara medicinska utan även sociala behov ska tillgodoses. Ädelreformen innebar också att kommunerna fick samlat ansvar för stora delar av vården av äldre. Det är bara ansvar för läkarinsatser som är kvar hos regionen. Tidigare långvård- och ålderdomshem har byggts om till särskilda boendeformer för äldre. Nu är boendet en egen bostad i form av en egen lägenhet med kök och vi använder ordet hyresgäst.

I samband med Ädelreformen tog kommunen över landstingets långvårdhem Ängsviken i Henån. 1995-1996 byggdes Ängsviken om och alla 4-bäddsrum ersattes med egna lägenheter. 2018 invigdes det nya boendet Gullvivan i Henån. Fyrklövern i Svanesund renoverades och byggdes ut med en enhet. Strandgården i Ellös totalrenoverades under 2020- 2021. 2020 byggdes Ängsviken på med ytterligare en enhet.

Sedan 2020 kan den som bor kvar i sitt hem göra digitala inköp av dagligvaror tillsammans med hemtjänsten och 2021 infördes nyckelfri hemtjänst. Fördelarna är många. När det gäller digitala inköp får brukaren mer tid tillsammans med våra medarbetare, tid som tidigare användes för att handla i en fysisk affär. De kan även se aktuellt utbud och själv välja matvaror, det är ett stort lyft i vardagen för den som inte längre kan handla själv.

Fyrklöverns äldreboende i Svanesund införde driftsformen intraprenad 2018. Det innebär att medarbetarna har ansvar för sin egen ekonomi och planering.

Exempel på lyckade satsningar inom omsorg är el-parcyklar. En par-elcykel är en cykel för två som gör det möjligt att ta med äldre eller funktionshindrade på cykelupplevelser.

Återställ
Hjälp oss bli bättre