Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Måseskärs fyr, foto.

Måseskärs fyr

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Lucka 20 Orust kommun 50 år

Näringslivet är en viktig del i kommunens utveckling och näringslivet har förändrats och utvecklats under åren.

I början av 1970- talet fanns exempelvis omkring 700 mjölkproducenter. Vid Sverige inträde i EU 1995 fanns det knappt 100 och idag är det ett tiotal producenter.

Båtbyggandet har lång tradition och Orusts rykte är världsomspännande. Under de 50 åren har den både växt och minskat. Störst förändring var kanske då den globala finanskrisen slog till 2007-2008. Tillverkande företag är inte lika många idag som innan 2007 men andra delar av branschen har växt som båtvård, reparationer, förvaring med mera. Att det är en viktig bransch märks under båtmässan Öppet Varv som hållits 28 år i rad. Dessutom fick Hallberg Rassys modell 340 nu i december priset som årets båt i USA.

Handeln är stor i förhållande till kommunens storlek. Handelsindex visar att försäljning inom dagligvaror och detaljhandel är över genomsnittet. En bidragande orsak är att vi sommartid växer tack vare turismen.

På tal om turism så är det en bransch som ökat under de 50 åren. För att samordna och utveckla bildades 1982 stiftelsen Bästkusten av kommunerna Orust, Tjörn och Stenungsund. År 2006 föddes Södra Bohuslän Turism AB och Kungälv blev den fjärde kommunen i samarbetet. I november 1999 invigdes kommunens första helårsöppna turistbyrå i Henån. Idag är Hållbarhet, digitalisering och personalrekrytering viktiga frågor för turistnäringen.

Av cirka 2 200 aktiva företag i Orust är den största branschen byggindustri med 18 %. Med tanke på att det finns över 6 000 fritidshus och ännu fler året runt-bostäder så kanske det inte är så märkligt.

Kommunen samarbetar med näringslivet i näringslivsrådet där gemensamma frågor behandlas.

Foto på två män.

Ronny Svensson, kommunutvecklare är sammankallande för näringslivsrådet och ordförande är Benny Carlson, Marinfloc AB.

Catharina Bråkenhielm och Katarina Stigsson inviger kommunens första helårsöppna turistbyrå i Henån.

Återställ
Hjälp oss bli bättre