Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Edshultshall, foto.

Edshultshall

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Lucka 4 Orust kommun 50 år

Infrastrukturfrågor är mycket viktiga och de beslutas nationellt. Därför har vi ett tätt samarbete näringslivet och med våra grannkommuner för att tillsammans lyfta de behov om finns i vår region.

Vi uppmärksammar även de satsningar på infrastruktur som finns på plats. Söndag den 4 juli 2010 firades 50-årsjubileet av Tjörnbroledens tillkomst. Leden knyter ihop Tjörn och Orust med Stenungsund och fastlandet.

Syftet med kalaset var att visa den gemenskap och det samarbete som Tjörnbroleden gjorde möjligt. Ledorden för firandet var tillsammans, historia och framtid.

Firandet hölls på rastplatsen vid Tjörnbron. En brokör bestående av 100 sångare från de tre kommunerna sattes samman dagen till ära. Det hölls tal från Landshövding Lars Bäckström och de tre kommunalråden och så bjöds det på tårta.

- Att bygga vägar är stort, men att bygga broar är nog större säger Landshövding Lars Bäckström i sitt tal.

Som om det inte var nog så firade vi den 10 december 2008 att Boxvikstunneln fyllde 50 år. Tunneln är Sveriges första vägtunnel.

Nordvästsvenska initiativet

Den 10 juni 2015 lanseras Nordvästsvenska Initiativet som sätter fokus på infrastruktursatsningar för fortsatt utveckling av Södra Bohuslän.

I en samverkan mellan Stenungsund, Tjörn och det lokala näringslivet har vi gemensamt paketerat förslag med kort- och långsiktiga förbättringsåtgärder av infrastrukturen i delregionen.

Bättre och säkrare vägar, en bro mellan Orust och fastlandet samt dubbelspår för tåget på Bohusbanan är förbättringar som vi gemensamt ställer oss bakom i Nordvästsvenska Initiativet.

Foto på en samling personer på rastplasten vid Tjörnbroleden.

Landshövding Lars Bäckström tillsammans med kommunalråden Martin Johansen Tjörn, Ove Andersson Stenungsund och Lars-Åke Gustavsson Orust.

Foto på Boxvikstunneln.

Boxvikstunneln i Nösund, Sveriges första vägtunnel.

Ett konstverk som symboliserar Orust, Tjörn och Stenungsund.

Vår symbol för Nordvästsvenska Initiativet och satsningen som vi gör tillsammans med näringslivet.

Återställ
Hjälp oss bli bättre