Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Svanesunds badplats, foto.

Svanesunds badplats

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2018-11-12

Medborgarlöfte i Södra Fyrbodal

Droger bland unga kommer att vara i fortsatt fokus för polisen och kommunerna Orust, Tjörn och Stenungsund nästa år. I dag blev 2019 års medborgarlöfte klart.

Redan i årets medborgarlöfte gjordes en satsning för att fånga upp de allra yngsta – detta sedan man konstaterat att det i området finns unga under 15 år med ett långvarigt missbruk av tobak, alkohol eller narkotika. Nu fortsätter det arbetet. Polisen lovar att under nästa år genomföra minst sex särskilt riktade insatser mot droger och ungdomar i riskzon. Vi kommer även att öka samarbetet med skolorna och socialtjänsten.

- Vi ser att det arbete vi bedrivit riktat mot ungdomar ger resultat, men vi har inte kommit så långt som vi vill. Därför kommer vi att fortsätta identifiera ungdomar som riskerar att hamna i ett missbruk, säger Ulf Darrell, kommunpolis i Orust och Tjörn.

Vi ska öka samarbetet med kommunernas skolor och socialtjänster kring trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.

Kommunerna lovar att arbeta för en trygg och drogfri miljö genom förebyggande arbete, tidig upptäckt och snabba insatser i skola, fritidsverksamhet och socialtjänst.

Polisen kommer att arbeta mot droger även i samband med trafikinsatser under året. Vid minst sex tillfällen ska särskilt riktade insatser mot droger i trafiken genomföras.

- Vi ser att droger i trafiken är ett jätteproblem, och det handlar om att bryta en kultur, säger Ulf Darrell.

Medborgarlöftet har tagits fram efter dialoger med invånarna i Stenungsund, Tjörn och Orust tidigare i höst. Löftet bygger också på de lägesbilder som polisen och kommunerna har.

Återställ
Hjälp oss bli bättre