Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Svanesunds badplats, foto.

Svanesunds badplats

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2019-02-07

Orust nominerat med två projekt till GötaPriset

Orust kommun är nominerad till Europas största kvalitetsmässa med två projekt, Grön hamn och VA´Smart! GötaPriset har sedan1989 delats ut till Sveriges bästa utvecklingsprojekt i offentlig sektor. Förutom äran belönas vinnande projekt med en prischeck på 100 000 kronor.

Björn Martinsson, Andreas Sjögren och Shkelqim Istrefi gläds åt nomineringarna

Björn Martinsson, Andreas Sjögren och Shkelqim Istrefi gläds åt nomineringarna

Grön hamn

Vi satsar på att säsongen 2019 bli först i Sverige med att ha skapat Grön hamn! Genom projektet Grön hamn vill vi bidra till utvecklingen av nytt och hållbart tänkande kring våra gästhamnar i Mollösund och Ellös. Vi vill skapa förutsättningar för eldrivna båtar, öka självförsörjningen i gästhamnarna, beteendeförändringar hos människor samt minska miljö- och klimatavtrycket. En grön hamn kan ge mervärde och det är viktigt att den kan anpassas till miljövänliga transporter, både till land och till havs.

Redan nu i sommar kommer man att se stor skillnad i Mollösund.

- Det känns väldigt roligt att vi ligger i framkant i Sverige när det gäller hållbart tänkande i gästhamnar, och att vi tar ansvar för framtidens klimat och miljöutmaningar, säger kommunalråd Catharina Bråkenhielm, med instämmande av ordförande i utskottet för samhällsutveckling Anders Arnell, som redan idag kör elbil och som även funderar på att skaffa elmotor i båten.

VA´Smart!

Planerad VA-utbyggnad är den mest omfattande VA-investeringen som gjorts i Orust kommun. VA-utbyggnaden planeras vara klar 2035 och omfattar nya ledningsnät och satsning på ett stort reningsverk, istället från flera mindre reningsverk. Ett led i omställningen är lansering av konceptet VA´Smart, en digitalisering av våra VA-anläggningar som samtidigt syftar till att medborgarna (kunderna) möjlighet till bättre kontroll och ökad medvetenhet om vattenförbrukning samt att minska sina kostnader.

Projektet har även visat sig skapa möjligheter att spåra och arbeta med läcksökning i hela ledningsnätet på ett sätt som aldrig gjort förr i Sverige. Då vatten i Sverige har varit - och fortfarande är - en närapå oändlig och framförallt billig resurs har vi de senaste åren insett att detta kommer inte att vara för evigt. VA´Smart skapar möjlighet att skapa effektiv resurshushållning på ett nationellt plan. Så här långt i projektet har Orust kommun utrustat närmare 500 hushåll med digital vattenmätare.

- Som ett led i det långsiktiga digitaliseringsarbetet känns det fantastiskt att vi är den första kommunen i Sverige med fullständig täckning för IoT (Internet of Things). Genom digitala vattenmätare kan vi dessutom garantera att våra kunder att de blir korrekt debiterade, och skapa en effektiv resursanvändning, säger Björn Martinsson, chef för affärsdrivande verksamhet i Orust kommun.

Båda projekten löper över åren 2018-2020 och är ett Interreg-projekt, finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projekten drivs tillsammans med Hvaler kommune i Norge.

- Orust kommun och jag gläds mycket över att vi gått vidare bland nomineringarna. Detta visar att vårt Interreg-projekt tillsammans med Hvaler kommune ligger rätt gällande hållbarhet, miljömål, teknikutveckling, självförsörjning, trygghet och ekonomi. Även hushållning av resurser kommer in i projekten. Samtliga områden är något som vi, vid projektens uppstart, funnit viktiga att utveckla och arbeta vidare med, säger opositionsråd Lars Larsson.

Nomineringarna

Nominerade projekt kommer att presenteras vid Kvalitetsmässan den 12-14 november på Svenska Mässan i Göteborg. Kvalitetsmässan är Europas största konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling.

Vinnaren av GötaPriset utses av en jury bestående av Eva Hessman, stadsdirektör Göteborgs Stad, Ann-Sofin Lodin, regiondirektör Västra Götalandsregionen, Per-Arne Andersson, direktör Sveriges Kommuner och Landsting, Mats Deleryd, vd för SIQ, Anders Danielsson, landshövding Länsstyrelsen i Västra Götaland och Henrik Edman, direktör Kvalitetsmässan.

Bakom GötaPriset står Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Sveriges Kommuner och Landsting, Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ) och Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Loggor Interreg-projekt
Återställ
Hjälp oss bli bättre