Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Småholmarna, Henån, foto.

Småholmarna, Henån

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2015-04-24

Orust, Tjörn och Stenungsund uppvaktar Infrastrukturministern

Den 23 april uppvaktades Infrastrukturministern om Nordvästsvenska Initiativet. Det är tre enade kommuner som reste tillsammans till Stockholm för en bättre infrastruktur inom Stenungsund, Tjörn och Orust.

- Det är en viktig uppvaktning vi gör. Infrastruktur och våra möjligheter att ta oss till och från Orust på bästa sätt är en av förutsättningarna för det goda livet. Att vi gör det tillsammans med Tjörn och Stenungsund är både roligt och nödvändigt säger kommunalrådet Kerstin Gadde (S) och oppositionsrådet Ingrid Cassel (M).

Den 23 april träffar kommunalråden i de tre kommunerna Stenungsund, Tjörn och Orust, infrastrukturminister Anna Johansson i Stockholm för att presentera det gemensamma Nordvästsvenska Initiativet.

De tre kommunerna har i samverkan, och tillsammans med näringslivet, arbetat fram dokumentet för att visa behoven av bättre infrastruktur för att kunna växa till sin rätta potential.

- En utveckling av den regionala infrastrukturen är av största vikt för tillväxten i våra tre kommuner. Både inflyttning, turism och företagande är beroende av att vägar och tågkommunikation i vår delregion förbättras, säger Martin Johansen, kommunstyrelsens ordförande Tjörns kommun. Detta är också ett viktigt incitament för att skapa en utökad arbetsmarknadsregion i Göteborgsregionen, fortsätter Martin.

Utredningen har kommit fram till att det behövs satsningar på infrastruktur, så som vägar och järnväg samt kollektivtrafik. Åtgärder behöver göras både på kort och på lång sikt. De satsningar som kommunalråden presenterar för infrastrukturministern är mycket viktiga och skulle släppa loss den stora potential som finns för STO-området att växa och utvecklas.

Tre prioriterade områden

I Det Nordvästsvenska initiativet lyfts tre prioriterade områden

  • En utveckling av väg 160 som går genom Stenungsund, förbi Tjörns infart och vidare till Orust.
  • En fortsatt utbyggnad av Södra Bohusbanan
  • En bro mellan fastlandet och Orust

Dessutom finns många spännande förslag till åtgärder som sträcker sig en bra bit in i framtiden.

Uppvaktningen är en i raden av aktiviteter som kommer att ske under våren och sommaren för att uppmärksamma hur viktig en utbyggd infrastruktur är för kommunernas och näringslivets utveckling.

För mer information kontakta

Helene Evensen, näringslivsstrateg på Tjörns kommun
Telefon 0304-60 12 90
e-post: helene.evensen@tjorn.se

Detta är Nordvästsvenska Initiativet

Tjörn, Orust och Stenungsund (STO-regionen) har idag en befolkning på 55 000 människor. Området erbjuder boenden för de som vill bosätta sig utanför en större stad för att få tillgång till natur och hav på ett sätt som ett storstadsboende inte kan erbjuda. Kommunernas mål för regionen är ökning med närmare 10 000 till år 2030.

Vi vill att fler ska kunna ta del av allt som STO-kommunerna erbjuder. För att vi ska nå vår fulla potential måste våra behov av vägar, broar och kollektivtrafik beaktas. Här finns både små och stora företag som, för att möta konkurrens och kunna växa, kräver en välutvecklad infrastruktur. I våra kommuner byggs det många nya bostäder, problematiken kring trafiken och framförallt situationen på och runt Tjörnbron minskar inte, utan snarare ökar för varje år.

I en samverkan mellan kommunerna och det lokala näringslivet har vi gemensamt paketerat förslaget Nordvästsvenska Initiativet med kort- och långsiktiga förbättringsåtgärder för infrastrukturen i delregionen. Nordvästsvenska Initiativet tar hänsyn till kommunalt ansvar såväl som till frågeställningar som måste beslutas regionalt och nationellt.

Återställ
Hjälp oss bli bättre