Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Härmanö huvud, foto.

Härmanö huvud

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2016-06-02

Satsning på det vägledande samtalet

Den 25 maj examinerades fjorton pedagoger inom förskolan till Diplomerade vägledare.

Foto på 15 kvinnor

Våra Diplomerade vägledare och kursledare Britt-Inger Olsson

Vi har sedan 2007 utbildat personal inom lärandet och socialtjänst i programmet ICDP, International Child Development Program/Vägledande samspel.

- Det här är väldigt roligt säger Aili Larsson, processledare. Det är vår första avlutning på nivå två av vår stora satsning på utbildning i av ICDP, vägledande samtal.

Vägledande samspel

Kursen är uppbyggd kring åtta teman om sampel som baseras på forskningen om samspelets möjligheter och betydelse för barns utveckling. Det övergripande målet med utbildningen är att deltagarna skall inspireras att uppmärksamma det positiva samspelet mellan barn och vuxna, barn sinsemellan och mellan vuxna

- ICDP/Vägledande samspel bygger på FNs barnkonvention om barnens rättigheter berättar Britt-Inger Olsson, Specialpedagog och kursledare.

Sexton deltagare har deltagit i varje kurs och vi har genomfört två kurser per år i basutbildningen på fyra dagar i detta hälsofrämjande och humanistiska program. De senaste åren har även medarbetare från kommunens fristående skolor och förskolor samt barnavårdscentralen deltagit.

- Vi har sett positiva effekter under och efter utbildningen berättar Lotta Råssövik som är förskollärare. Lotta har nu är klar med nivå två och är en av våra diplomerade vägledare.

Våra medarbetare som gått grundkursen berättar om hur de utvecklats själva, blivit mer närvarande och uppmärksammar mera det positiva i stället för att fokusera på det som inte fungerar bra säger Aili. I kursutvärderingen finns citat som ”Nu sparar jag på guldäggen, och de gyllene tillfällena” ”Att kunna visa på det positiva har inneburit att vi tillsammans ser med helt nya ögon”.

Diplomerade vägledare

- I år har flera pedagoger gått ytterligare en nivå i ICDP, Vägledande samspel berättar Aili.

Den 25 maj examinerades fjorton pedagoger inom förskolan till Diplomerade vägledare. De har skaffat sig fördjupade kunskaper i programmet och kan med detta arbeta med föräldrakurser och handledning.

- Det här är intressant och imponerade, vi är så stolta över våra proffsig och kompetenta pedagoger på våra förskolor säger Kristina Svensson, ordförande i utskottet för lärande, som deltog på avslutningen.

Barnkonventionen

Barnkonventionen kommer att bli en ny lag under 2018. ICDP/Vägledande samspel är en del i vårt arbete att levandegöra barnkonventionens intentioner.

Återställ
Hjälp oss bli bättre