Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Lotsberget, Käringön, foto.

Lotsberget, Käringön

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Trygghetsboende för äldre i Henån

Vi inleder ett samarbete med Riksbyggen för att utreda förutsättningar för bildande av en kooperativ hyresrättsförening och uppförande av trygghetslägenheter i centrala Henån. Husen beräknas stå färdiga för inflyttning inflyttning i slutet av 2023.

Foto på en kvinna och en man, båda ser glada ut.

Katarina Hillberg, konceptutvecklare boende för äldre på Riksbyggen och kommundirektör Henrik Lindh.

– Det finns ett stort behov av att skapa moderna och attraktiva trygghetsbostäder i centralt läge för våra årsrika medborgare. En kooperativ hyresrättsförening är ett spännande koncept och efter upphandling erhöll Riksbyggen tilldelning av utredning och byggande av trygghetsboende som kooperativ hyresrätt. Det ligger i linje med vårt utvecklingsarbete för boende i kommunen, säger kommundirektör Henrik Lindh.

Det är på Åvägen, mitt emot kommunhuset, som det är tänkt att första kooperativa trygghetsboendet ska byggas. Där finns i dag två fastigheter, bland annat Borgströms hus, som ska rivas för att ge plats åt nybygget. Exakt hur trygghetsboendet ska utformas är ännu inte klart. Bostäderna ska vara funktionellt utformade och ha gemenskapslokaler för måltider, samvaro, hobby och rekreation.

– På Riksbyggen är vi mycket glada över samarbetet med Orust kommun. Riksbyggen har under lång tid arbetat med att bygga och förvalta boende för äldre i kooperativa hyresföreningar som är stiftade gemensamt med kommuner. Vi hoppas att lyckas med detta även på Orust, säger Katarina Hillberg, konceptsutvecklare boende för äldre på Riksbyggen.

Nästa steg i processen är att i samarbetsform ta fram förslag på utformning och ett beslutsunderlag som kommunfullmäktige har att ta ställning till.

Kooperativa hyresrättsföreningar för äldre

Riksbyggen har under de senaste 30 åren etablerat kooperativa hyresrättsföreningar i tio procent av landets kommuner. I koncept med kooperativ hyresrättsförening (KHF) boende för äldre, stiftas en förening gemensamt av kommunen och Riksbyggen som i samarbete skapar moderna och värdiga vård- och omsorgsboenden samt trygghetsboende, helt styrt av kommunens behov.

– Bildandet av en kooperativ hyresrättsförening är bra för de kommuner som vill ha ett alternativ till traditionellt, kommunalt fastighetsförvaltande, men samtidigt möta ett ökande vård- och omsorgsbehov samt trygghetsboenden. Att bo i en kooperativ hyresrätt ger också de boende ett inflytande över sitt boende och inträdesavgiften är låg, avslutar Katarina Hillberg, konceptsutvecklare boende för äldre på Riksbyggen.

För mer information

Katarina Hillberg, konceptsutvecklare Riksbyggen
Telefon 0703-020500, e-post: katarina.hillberg@riksbyggen.se

Återställ
Hjälp oss bli bättre