Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringöfjorden, foto.

Käringöfjorden

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Tur&Retur - ett projekt om hållbar mobilitet

Under två år har vi deltagit i pilotprojektet ”Tur&Retur – hållbara resor mellan land och stad”. Projektet har arbetat med ta fram nya hållbara lösningar för mobilitet i landsbygder.

Hållbar mobilitet i landsbygder är viktigt av flera olika anledningar, bland annat för att möta klimatmål, svara mot företagens behov av kompetensförsörjning, underlätta för pendlare eller öka tillgängligheten till service.

Pendling och besöksnäring

På Orust har bland annat pendling och besöksnärings varit områden som vi tittat närmare på.

Eftersom pandemin slog till så fick en del tester som handlade om samåkning läggas på is men mycket annat gjordes som utbildningar i digitala verktyg som erbjöds pendlare, en mobil cykelverkstad och en undersökning gjordes om möjligheter att göra grannskapskontor.

I början på mars hölls ett webbinarium där resultaten presenterades och det spelades även in. Det har också skapats några filmer om projektet som handlar om bland annat pendling på Orust och den mobila cykelverkstaden

Orust är en stor pendlingskommun och därför är det en viktig fråga som berör många. Det kan vara kö-problematik, långa restider eller bussar som inte alltid är anpassade efter behoven. I projektet Tur & Retur undersöktes hur nya typer av mobilitetslösningar kan komplettera den existerande kollektivtrafiken som förhoppningsvis kan underlätta för pendlarna på Orust.

I projektet gjordes enkäter och analyser och tanken var att testa olika former av samåkning. Exempel på saker som skulle testas var små minibussar, en digital samåkningstjänst och skräddarsydd busslinje. Men så slog pandemin till.

Projektet ställde om och satsade på sådant som fungerade även i dessa tider. Vi erbjöd digital mötesträning, elcykling som alternativ till pendling med bil och började undersöka möjligheterna till att arbeta på distans i små lokala grannskapskontor. Initiativen har väckt stort intresse och trots senhösten, var det många som ville låna elcyklar.

I pilotprojektet Tur&Retur – hållbara resor mellan land och stad arbetar Fyrbodals kommunalförbund tillsammans med Orust kommun, Dalslands miljö- och energiförbund och Västra Götalandsregionen med finansiering från Energimyndigheten för att ta fram nya hållbara lösningar för mobilitet i landsbygder.

Återställ
Hjälp oss bli bättre