Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Edshultshall, Segelskutan Westkust, foto.

Edshultshall, Segelskutan Westkust

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Välfärdsredovisning 2019

Folkhälsorådet har tagit fram en välfärdsredovisning för att beskriva hälsoläget i kommunen.

Välfärdsredovisningen visar att det är mycket som ser positivt ut. Bland annat kan vi konstatera att vi har haft låg arbetslöshet, ett stigande antal valdeltagare, färre föräldrar som bjuder sina ungdomar på alkohol och att skoltrivseln till viss del ökat. De flesta uppskattar sin hälsa som god.

Det finns utmaningar som vi behöver arbeta vidare med. Några exempel på det är att andelen elever med godkända betyg till gymnasiet har ökat något men det är en betydlig skillnad mellan pojkar och flickor där pojkarna har lägre betyg. Rökningen är något som har ökat bland ungdomar och vi ligger högt när gäller rökande gravida.

Ensamhet påverkar vår hälsa och det är något högre andel bland äldre personer med hemtjänst som upplever att de besväras av ensamhet, något högre andel kvinnor än män.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre