Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Herrbadhuset Käringön, foto.

Herrbadhuset Käringön

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Vi lyssnar på barnen

Vi behöver fråga vad barnen säger i olika frågor och inför beslut. Nu har vi utvecklat ett arbetssätt för att göra barns röster hörda i olika frågor.

Kommundirektör Henrik Lindh berättar om hur vi arbetar för att införliva barnets perspektiv. Det viktigaste är att lyssna på barnen. De är ofta väldigt kloka och säger det självklara, det som vi kanske inte tänker på. 

I Barnkonventionen finns bestämmelser om mänskliga rättigheter för barnen. Bland annat säger den att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn och att alla barn har rätt att uttrycka sin mening. Barnets bästa och barns rätt till inflytande är två av grundprinciperna i Barnkonventionen.

Barnets perspektiv har varit med som en del i medborgardialoger och i planprocessen. Vi har också genomfört en prövning av barnets bästa för beslut om vår pedagogiska barnomsorg på obekväm arbetstid.

Nu pågår arbetet med barnkonsekvensanalys för effektivare samarbete för stöd till barn och unga. Där uttrycker bland annat barnen att bra kontakter lyssnar och fattar och har ett bra bemötande både mot mig och mina föräldrar.

Staten har det övergripande ansvaret och ska se till att barnkonventionens principer införlivas i den nationella lagstiftningen. Men det är arbetet på regional och lokal nivå som ytterst avgör hur väl Sverige lever upp till barnkonventionens principer och krav. Inte minst eftersom det är på den regionala och lokala nivån som barn och unga i första hand kan göra sina röster hörda

Återställ
Hjälp oss bli bättre