Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Malöleden, foto.

Malöleden

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Anpassning av smittskyddsåtgärder

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har presenterat en plan i fem steg över hur och när de restriktioner som har införts i Sverige och de råd och rekommendationer som angivits under pandemin kan anpassas och helt upphävas.

En boll med taggar.

COVID-19 Illustration, created at the Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

Krisinformation.se har en sammanställning av de förbud och de råd och rekommendationer som gäller just nu med anledning av pandemin.

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Fler kan delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Hur många som får delta beror på om sammankomsten sker inomhus eller utomhus och om deltagarna har anvisade sittplatser. Föreskrifter från Folkhälsomyndigheten som syftar till att göra det möjligt för deltagare att hålla avstånd kan påverka hur många som får samlas.

Antal tillåtna deltagare i steg 1

  • Inomhus: 8
  • Inomhus sittande: 50
  • Utomhus: 100
  • Utomhus sittande: 500
  • Motionslopp: 150

Kravet på avstånd kvarstår och den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska utforma lokaler, områden och utrymmen på ett sådant sätt att trängsel undviks och att deltagare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra. In- och utpassager ska disponeras på ett sådant sätt att trängsel undviks.

Läs mer på polisens webbplats om vad en allmän sammankomst och offentlig tillställning är.

Marknader som sker utomhus har inte krav på max antal deltagare, men krav på smittskyddsåtgärder.

Tabell för olika typer av lokaler och arrangemang

Läs mer om max antal deltagare i sammankomster och i olika lokaler. Här presenterar Folkhälsomyndigheten en tabell som visar hur många deltagare som får delta i ett arrangemang och vistas i olika typer av lokaler.

Restauranger

Serveringsställen kan hålla öppet till klockan 22:30.

Ingen övre gräns vad gäller antalet personer, men sällskap ska kunna hålla 1 meters avstånd till andra sällskap. Storleken på ett sällskap är begränsad till 4 personer.

Hyra ut verksamhetslokal till privata fester omfattas fortfarande av begränsningsförordningen, vilket innebär max 8 personer.

Handelsplatser

Regeln om en person per sällskap på serveringsställen som är en del av en handelsplats eller galleria tas bort och ersätts av begränsningen 4 personer per sällskap.

Maxtaket på 500 personer i butiker, varuhus, museer, sportanläggningar med mera tas bort. Det ersätts med rådet att verksamheter med lokaler som är så stora att de kan släppa in 500 eller fler kunder eller besökare bör göra en särskild riskbedömning av om det finns risk för att trängsel uppstår i verksamhetens lokaler, delar av dem eller i anslutning till lokalerna. Verksamheten bör vidta särskilda smittskyddsåtgärder för att minska risken för trängsel på sådana platser.

Krav på att handla ensam kan tas bort.

Nästa steg

Ytterligare lättnader beräknas nås 1 juli.

Återställ
Hjälp oss bli bättre