Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Vräland, foto.

Vräland

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2016-11-28

Anteckningar från Näringslivsrådet

Den 5 november 2016 träffas det nya näringslivsrådet för första gången.

Förutom att bekanta sig med varandra och sätta formerna för rådet, träffade vi även en representant från Svenskt Näringsliv som berättade om senaste undersökningen av företagsklimatet.

Rådets funktion

Alla deltagare var eniga om rådets funktioner, som sammanfattades så här.

 • Remissinstans.
 • Skapa ett djupare samarbete mellan näringsliv och kommun.
 • Tillsammans skapa bra förutsättningar för näringsliv och kommun att utvecklas.
 • Tillsammans agera som ambassadörer för Orust och marknadsföra kommunen som en bra plats att leva samt driva företag i.
 • Vara alla företags företrädare.

Kontaktpersoner

 • Presenteras med namn, bild och e-postadress.
 • Näringslivsrådet avvaktar med att utse en ordförande från näringslivet.

Diskussionspunkter

 • Fler skattebetalare behövs
 • Bostadsutveckling. Billigare lägenheter. PR för Orust.
 • Infrastruktur. Bättre kommunikation diskuterades och Nordvästsvenska initiativet nämndes som exempel.
 • Skapa en enkel väg in i kommunen och byråkratin. Service och bemötande är viktiga grunder.
 • Forum Orust viktigt att kommunicera ut och fortsätta att driva.
 • Storytelling. Personifiera marknadsföringen av kommunen.
 • Om kommunen borde fokusera på att attrahera några specifika näringar, diskuterades. Det är viktigt att vara välkomnande för alla näringar eftersom en ensidighet skapar sårbarhet.

Viktiga kärnvärden enligt näringslivsrådet

 • Varumärket Orust.
 • Kompetensutveckling.
 • Infrastruktur.
 • Planarbetet.
 • Företagsklimatranking.
 • Skolan.
 • Bostadsbyggande på Orust.
 • Värdskap, service och bemötande hos kommunen.
 • Maritim utveckling.
 • Besöksnäringen.

Uppgifter

 • Återkoppla om förslag på mötestider för återkoppling av handlingsplanen.
 • Maillista om näringslivsrådet, skicka ut till alla deltagare.
 • Lägga till alla deltagares mailadress och namn på näringslivsrådets sida.

Vid pennan

Petra Ohldin Lampinen, näringslivsutvecklare Orust kommun.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre