Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Långelanda, foto.

Långelanda

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2017-05-26

Dialog om Nordvästsvenska Initiativet

Bättre och säkrare vägar, en ny bro mellan Orust och fastlandet samt utbyggnad av Bohusbanan. Detta är några av de förbättringar som Orust, Tjörn och Stenungsund gemensamt föreslagit i Nordvästsvenska Initiativet.                

Nordvästsvenska Initiativet, illustration Ida Brogren med bro, järnväg och vägar

Både näringsliv och tre kommuner står enade i ett gemensamt initiativ för bättre infrastruktur.

Vad har hänt i processen, var står vi och hur går vi vidare?

Vi har bjudit in Västra Götalandsregionen, GR och Fyrbodals kommunalförbund för att redogöra kring processen och hur de kommer att arbeta vidare med våra förslag. På plats kommer även ansvariga politiker från respektive kommun finnas samt våra kommunchefer.

Vi bjuder på fika och ett nätverkstillfälle.

Tid och plats

Tisdag den 13 juni
Klockan 16:00-18:00
Hallberg-Rassy Varvs AB, matsalen
Hallberg-Rassyvägen 1, Ellös

Agenda

  • Inledning och bakgrund
  • Hur går arbetet med regional plan, VGR rapporterar om sitt arbete
  • Statusrapporter för Väg 160, ny broförbindelse, Bohusbanan och nytt resecentrum i Stenungsund
  • Ställningstagande från respektive kommun
  • Dialog och möjlighet att ställa frågor

Sista anmälningsdag är den 11 juni 2017

Mötet är kostnadsfritt, men föranmälan krävs eftersom det är begränsat antal platser. Anmälningsformulär finns på Tjörns kommuns webbplats.

Det är ett samarrangemang av Orust, Tjörn och Stenungsunds kommuner

Återställ
Hjälp oss bli bättre