Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringötrafiken, foto.

Käringötrafiken

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2019-09-02

Feriepraktik 2019 - intervjuer med ungdomar

Arbetsmarknadsenheten ordnar varje år sedan 1994 feriepraktik för skolungdomar som är folkbokförda i Orust kommun.

Medarbetare från Arbetsmarknadsenheten åker ut och besöker en del av ungdomarna på deras feriepraktikplatser runt om på ön.

Relaterad information

Månsemyrs återvinningscentral

På Månsemyrs återvinningscentral träffar vi Tony. Han trivs jättebra på feriepraktikplatsen och med sina arbetskamrater och han har fått en bra introduktion av sin handledare.

Foto på sorteringslådor för återvinning av elkablar och batterier.

Månsemyrs återvinningscentral

Arbetsuppgifterna har hittills bestått i att rensa skräp och sortera. Bland annat har han fått klippa kontakter från kablar, då det ger mer pengar tillbaka om man sorterar dessa var för sig. Roligast har varit att sortera. Mindre kul att plocka upp skräp. Tony har inte bestämt vad han kommer att använda sin lön till.

Resten av sommaren kommer han att bada och vara med kompisar. Tony kan mycket väl tänka sig att jobba med återvinning i framtiden. Till hösten ska han studera till bilmekaniker på Fordons- och transportprogrammet på Uddevalla gymnasieskola (Margaretegärde).

Relaterad information

Ellös skolas fritidshem

Rebecca har sin feriepraktik på Ellös skolas fritidshem där hon trivs jättebra. Hon har bra arbetskamrater och har fått bra introduktion av sin handledare. Arbetsuppgifterna består i huvudsak av att leka med barnen, men Rebecca har även fått klippa ut bilder som ska användas som hjälp för barn med läs- och språksvårigheter. Rebecca tycker att vara med barnen är det roligaste med feriepraktiken. Hon kan inte komma på något som är tråkigt.

För pengarna hon tjänar kommer hon att köpa en ny telefon samt spara resten. Resten av sommaren kommer hon att bada och vara med familjen. På frågan om hon kan tänka sig att arbeta på fritids i framtiden svarar hon ”kanske”. Till hösten ska hon studera Djurens hälsa och sjukvård på Dingle gymnasieskola.

Relaterad information

Ängås förskola

Ängås förskola har också fått en feriepraktikant. Hon trivs bra och gillar både personalen och barnen. Hon har fått bra handledning. På dagarna tar hon hand om och leker med barnen, både inomhus och utomhus. Det roligaste är att få en inblick i yrket.Lönen kommer hon att spara för framtida behov. Resten av sommaren kommer hon att vara med familj och vänner.

På frågan om hon kan tänka sig att arbeta på en förskola i framtiden svarar hon ”vet inte”. Hon vill helst arbeta med djur. Till hösten blir det studier på Naturbruksprogrammet, inriktning djur, på Uddevalla gymnasieskola.

Relaterad information

Sesterviksvägens förskola

På Sesterviksvägens förskola har Evelina sin feriepraktik. Hon trivs bra, barnen och personalen är trevliga. Hon har fått en bra introduktion av sin handledare. Arbetsuppgifterna består i att leka med barnen, lite städning samt läggning av barn för middagsvila. Det roligaste är att leka med barnen, men Evelina tycker det är svårt att underhålla endast ett barn. De är lättare att sysselsätta då de är flera.

På frågan vad pengarna hon tjänar kommer att gå till blir svaret spendera lite och spara lite. Resten av sommaren har Rebecca tänkt sola, bada och vara med kompisar. Rebecca kan tänka sig att arbeta på en förskola i framtiden. I höst kommer hon att studera Naturvetenskaps-programmet på Nösnäsgymnasiet i Stenungsund.

Relaterad information

Ängås skola

På Ängås skola har Rebecca sin feriepraktik. När vi träffas har hon hunnit praktisera en vecka som lokalvårdare.

Foto på skolgårdens klätterställning.

Ängås skola.

Denna vecka ska hon vara i köket. Hon trivs bra på sin feriepraktikplats och personalen är trevlig. Hon har fått bra handledning. Arbetsuppgifterna som lokalvårdare har bestått i att torka och damma samt moppa golv i klassrum och på fritids. Idag i köket har Rebecca fått bereda sallad, diska samt ställa fram mellanmål. Salladsberedning har varit roligt och moppa golv lite mindre roligt.

Rebecca kommer att spara en del av sin lön. Resten av sommaren kommer hon att sola och bada samt gå på konsert i Göteborg med Hov1. På frågan om hon kan tänka sig ett arbete inom lokalvård och kök i framtiden svarar hon ”en period kanske”. Till hösten blir det studier på Ekonomiprogrammet med inriktning juridik på Nösnäsgymnasiet i Stenungsund.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre