Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Härmanö Gullholmen, foto.

Härmanö Gullholmen

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2020-06-01

Feriepraktik för 29 ungdomar

Alla ungdomar blev erbjudna en plats, även om det inte blev den plats de önskade i första hand. Några tackade ja, några nej och vi landade till slut på 29 ungdomar som kommer att ha feriepraktik sommaren 2020.

Arkivbild feriepraktik

Det var totalt 48 ungdomar som sökte feriepraktik i år. Några tackade nej eller svarade inte på erbjudande av plats. Det blev till slut 35 som blev bokade till en plats.

Så kom beskedet att vi inte fick placera minderåriga på äldreboenden, förskolor samt kök, vaktmästare, café och lokalvård inom äldreboenden på grund av covid-19. Därför fick vi avboka 21 platser och meddelade ungdomarna om varför samt att vi letade nya feriepraktikplatser. De blev förstås besvikna, men förstod varför när de fick en förklaring.

Vi fick in nya platser inom arbetsmarknadsenheten, HR-enheten, administrativa enheten, vaktmästare på skola samt Stiftelsen Orustbostäder. Övriga feriepraktikplatser finns inom räddningstjänst, återvinningscentral, breddläger (sommarläger för elever i årskurs 5) samt fritidshem.

Ungdomarna har fått önska vilka av de nya platserna som de är mest intresserade av. Vi har därefter tilldelat platserna efter vår prioritetsordning, samt lottning när flera önskat samma plats.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre