Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Morlandadalen mot Björnsundsfjorden, foto.

Morlandadalen mot Björnsundsfjorden

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2019-04-12

Godkänt resultat på årets servicemätning

En liten ökning sedan förra mätningen och ett godkänt resultat är slutsatsen när servicemätningen Insikt 2018 presenterats.

Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning riktade gentemot företag.

Fem myndighetsområden är med

  • brandtillsyn
  • bygglov
  • miljö- och hälsoskydd
  • livsmedelskontroll
  • serveringstillstånd

Totalt inkom 146 svar och kommunen får NKI-värdet 64, NKI betyder Nöjd-Kund-Index. Värdet klassas som godkänt men till rikssnittet 72 är det en bit kvar.

- Det är glädjande att vi har förbättrat resultatet sedan vi var med i mätningen förra gången 2014. Det återstår dock en hel del arbetet för att nå till genomsnittet för Sverige, säger kommundirektör Henrik Lindh.

Idag arbetar vi speciellt med bygglovshanteringen. Under lång tid har underbemanning gjort att ärenden fått orimligt lång handläggningstid, men nu har det vänt konstaterar Henrik Lindh.

- Nu har vi lyckats med ett antal nyrekryteringar på handläggarsidan för bygglov. Dessutom har vi sedan några veckor tillbaka anlitat ett konsultföretag som tar sig an en större mängd ärenden. Prognosen är att vi i början på hösten kommer att vara i fas och ha normala handläggningstider.

Om Insikt

De företag som haft ett ärende med kommunen inom ett eller flera av dessa myndighetsområden under 2018, har fått möjlighet att svara på en enkät med frågor rörande nämnda områden.

Tillsammans med ytterligare tre så kallade NKI frågor (nöjd-kund-index), har de även fått ge en helhetsbedömning av kommunens service. För att få delta i undersökningen krävs minst tolv inkomna svar per myndighetsområde.

Mer information om undersökningen, hur den genomförs samt alla resultat finns på SKL:s webbportal.

Återställ
Hjälp oss bli bättre