Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Svanesunds badplats, foto.

Svanesunds badplats

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2019-04-09

Heltidsarbete, en viktig fråga

Vårt mål som arbetsgivare är att skapa goda arbetsvillkor och leverera en god kvalité på våra tjänster. Heltidsanställningar bidrar till att nå vårt mål om att vara en attraktiv arbetsgivare och det ger oss förutsättningar att leverera en god kvalité på våra tjänster.

Välfärdens behov av kompetens behöver tryggas, därför behöver välfärdssektorn erbjuda attraktiva anställningar, bland annat genom att erbjuda heltidsanställningar.

Vår politiska ledning har fattat beslut om att målsättningen ska vara att alla medarbetare har en heltidsanställning. Utifrån framtagen handlingsplan för heltidsinförandet pågår nu vår heltidsresa. Detta innebär att vi inom våra sektorer ställer om från att vara en deltidsorganisation till att bli en heltidsorganisation.

Heltidsarbete i välfärden är en viktig fråga för hela Sverige

Den svenska välfärden behöver rekrytera en halv miljon nya medarbetare fram till 2023, om inte förändringar görs i organisation, arbetssätt och bemanning. Om fler arbetade heltid eller fler timmar än idag minskar rekryteringsbehovet.

Antalet barn och äldre i Sverige som behöver välfärdstjänster ökar markant nu och framöver. Välfärdens behov av medarbetare är mycket stort. Enligt prognoser beräknas 160 000 personer med vård och omsorgsutbildning saknas år 2035. Därför behövs ett ökat fokus på att arbeta annorlunda med allt ifrån ny teknik till förebyggande vård. Det handlar också om att kommun, regioner och stat gemensamt behöver underlätta för att få fler i arbete och förbättra integrationen.

Heltid som norm är en av pusselbitarna för att möta välfärdens behov av kompetensförsörjning. Idag arbetar över 200 000 medarbetare i kommun och landsting deltid. Om fler arbetar heltid behöver inte lika många nya medarbetare rekryteras. Om alla deltidsanställda i välfärden arbetar en timme mer i veckan motsvarar det nästan 6 000 heltidsanställda. Om arbetstiden höjs till 90 procent minskar rekryteringsbehoven med 22 000 personer, vid 95 procents arbetstid minskar behovet med 60 000 personer.

Heltidsarbete handlar också om jämställdhet. Det ska vara självklart att kvinnor och män har samma möjligheter till heltidsarbete och karriär. Ett mer jämställt uttag

Återställ
Hjälp oss bli bättre