Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Morlanda säteri, foto.

Morlanda säteri

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2018-06-08

Insikt, en kvalitetsmätning

Under 2018 genomför vi undersökningen Insikt. Det vi vill veta mer om är hur du som företagare upplever kontakten med oss i samband med att ditt företag har ett ärende hos oss.

Undersökningen är ett viktigt underlag i det pågående arbetet för att utveckla kommunens kontakter med näringslivet. Det ger oss en genomlysning och tips på hur vi kan gå vidare.

Ett starkt företagsklimat är en viktigt för oss. Som företagare bidrar du genom din verksamhet till både välfärd och utveckling av kommunen. En god samverkan och en givande kontakt med oss är en starkt bidragande faktor till ett gott företagsklimat och att du ska kunna utveckla ditt företag på det sätt du önskar och som är möjligt enligt gällande lagstiftning. Vi arbetar kontinuerligt med flera insatser för att du ska uppleva kontakten med oss som god. Som en del i våra ständiga förbättringar behöver vi veta mer om hur du som företagare upplever kontakten med oss och den myndighetsutövning som vi ansvarar för.

Undersökningen Insikt

Undersökningen Insikt som Sveriges Kommuner och Landsting SKL utför, mäter kvaliteten av den upplevda servicen inom några områden där vi har ett tydligt myndighetsansvar.

Undersökning kan handla om

 • brandskydd
 • bygglov
 • miljö- och hälsoskydd
 • livsmedelskontroll
 • ser­veringstillstånd

Om ditt företag har ett ärende med kommunen inom något eller några av dessa myndighetsområden under 2018, kan du bli kontaktad av vår upphandlade konsult Mind Research och ombedd att delta i undersökningen.

Insikt har sex frågor som handlar om kvalitetsfaktorer

 • information
 • tillgänglig­het
 • bemötande
 • kompetens
 • rättssäkerhet
 • effektivitet

Insikt har också tre frågor som ger en helhetsbedömning av en kommuns service. Detta presenteras sedan med analysmåttet Nöjd-Kund-Index NKI).

Öppna jämförelser Företagsklimat

I slutet av april eller början av maj 2019 kommer SKL att presentera det sammanfattade resultatet under namnet Öppna jämförelser Företagsklimat. Insikt är en av de undersökningar som vi använder för att utvärdera frågor som gäller företagsklimatet.

Har du frågor

Har du frågor eller synpunkter om denna undersökning eller annat vad gäller arbetet med ett stärkt företagsklimat och näringslivsutveckling, är du varmt välkommen att kontakta vår näringslivsutvecklare. Tack på förhand för din insats!

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre