Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Boxvik, foto.

Boxvik

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2017-10-18

Internationell samverkan under vattnet

Under två veckor pågår en internationell dykövning för Dive SMART Baltic vid YRGO, Yrkesdyksskolan i Svanesund. Det handlar om samverkan runt Östersjön för snabbare och säkrare räddningsinsatser.

Två kvinnor och två män står framför en båt.

Anne-Marie Petersson ordförande Miljö och byggnadsnämnden, Patrick Wennebäck dykinstruktör YRGO Dykarskola, Jan Eriksson kommunchef och Petra Oldin Lampinen näringslivsutvecklare.

Vi fick en rundvandring med Patrick Wennebäck som är verksamhetsledare på YRGO, Yrkesdyksskola.

Det är Kustbevakningen som står bakom övningen där sex nationer deltar med 100 dykare. Övningen är del två i ett treårig projekt med syfte att koordinera dykare och resurser runt Östersjön.

I en räddningsinsats är tiden avgörande, varje minut räddar liv. Det kan handla om människor i vattnet, eller instängda i fartyg som vattenfylls. Genom projektet koordineras räddningsdykare i länderna runt Östersjön. Syftet är att minska tiden för räddningsinsatsen och väntan på räddning.

Övningen är förlagd till området kring färjan i Svanesund. Yrkeshögskoleutbildningen för anläggningsdykare funnits i Svanesund sedan 2013. Där är det exemplariska förhållandena med tillgång till dyk på djupt och strömmande vatten i direkt anslutning till anläggningen.

DiveSMART Baltic

Projektet är en vidareutveckling av det nationella projektet DykSMART som 2013-2015 satte fokus på de svenska dykresurserna för olyckor till havs. DiveSMART Baltic är ett treårigt projekt som finansieras av EU Interreg-programmet samt MSB och Svenska Institutet för att skapa ett bättre samarbete mellan länderna runt Östersjön.

EU-projektet DiveSMART Baltic leds av svenska Kustbevakningen och har som mål att höja förmågan för att genomföra insatser med räddningsdykare genom samverkan, utbildning och koordinering av dykresurserna i länderna runt Östersjön. 18 organisationer och företag från 8 länder deltar i projektet som finansieras med medel från Interreg Baltic Sea Region, Svenska Institutet och MSB.

Två män står framför dykutrustning.

Rikard Nilsson från Göteborgs Räddningstjänst och Henrik Borg från WATERPROOF hjälper till under övningen.

Återställ
Hjälp oss bli bättre