Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Långelanda, foto.

Långelanda

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2020-04-15

Kan lärlingsprogram ersätta hantverksprogrammet på Orust gymnasieskola

Vi vill bjuda in företag till en informationsträff och dialog kring Hantverksprogrammet och dess framtid. Med anledning av det rådande läget planerar vi att ha en informationsträff med dialog i augusti och hoppas att du möjligt kan komma då.

Orust gymnasieskolas Hantverksprogram med inriktning båtbyggeri och finsnickeri .

Förra våren togs beslut att lägga ned Hantverksprogrammet, med inriktning båtbyggeri och finsnickeri, på Orust gymnasieskola. Uttalandet möttes av protester och beslutet drogs tillbaka.

Nu vill vi undersöka vilka möjligheter det finns för en utveckling av programmet, tillsammans med företag inom vårt geografiska område.

Lärlingsutbildning

Ett av förslagen är att utveckla utbildningen mot gymnasial lärlingsutbildning. Den utbildningen innebär att eleven är på en arbetsplats halva studietiden.

Att läsa en gymnasieutbildning i lärlingsform innebär endast att läsa i annan form. Det är samma mål och förutsättningar som en skolförlagd utbildning.

På arbetsplatsen har eleven en utsedd handledare, ett avtal samt ett skriftligt utbildningskontrakt mellan skola och företag. Lärlingsutbildning kan starta första, andra eller tredje läsåret.

Tillsammans med dig som är företagare på Orust vill vi undersöka möjligheten att hitta en lämplig samarbetsform och även fundera över hur vi kan lösa lokalfrågan. Vår verkstadslokal kommer vi att lämna sommaren 2021.

Lärlingsutbildning med start hösten 2021

Vi vill föra dialog med dig gällande lärlingsutbildning med start hösten 2021. Kan vi tillsammans komma fram till en avsiktsförklaring så arbetar kommunen vidare med en utveckling av programmet.

Om vi kommer fram till en gemensam syn på hur framtidens hantverksprogram ska utformas så behöver detta vara klart senast i oktober 2020.

Informationsträff i augusti

En en informationsträff och dialog kring Hantverksprogrammet och dess framtid kommer att genomföras i augusti och då hoppas vi att så många som möjligt kan komma. Vi återkommer till dig med inbjudan.

Återställ
Hjälp oss bli bättre