Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Svanesunds badplats, foto.

Svanesunds badplats

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Leverans av livsmedel

Är du producent eller leverantör av livsmedel som du vill erbjuda oss att servera i våra förskolor, skolor eller äldreboende?

För att detta ska vara möjligt måste du ha ett avtal med oss.

Avtal blir till genom upphandling eller direktupphandling.

Upphandling

För avtal över gränsen för direktupphandling, som är cirka 587000 kronor, sker upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling (2016:1146).

Upphandlingen annonseras i upphandlingssystemet Visma TendSign.

Alla leverantörer är välkomna att lämna in anbud under annonseringstiden.

Upphandlingen är 6-12 månader före det nya avtalet ska börja gälla och annonseras i cirka 30 dagar.

Upphandlingen ger avtal, som normalt, varar i 4 år.

Visma TendSign erbjuder bevakningstjänster som hjälper dig att aviseringar för de områden du önskar.

Relaterad information

Direktupphandling, intresseanmälan

För lägre avtalsvärden kan avtal tecknas genom direktupphandling.

Vid en direktupphandling ska en jämförelse göras mellan flera aktörer på marknaden så att konkurrensen tillvaratas och våra pengar används resurseffektivt.

Direktupphandling kan ske löpande under året.

Bedömning görs om leveransen motsvarar verksamheternas behov när det gäller volym, kvalitet, leveranstid och pris.

Avtal kan tecknas för en kortare period, till exempel för ett år, en säsong eller enstaka leverans.

Du använder vår intresseanmälan om du är intressad av att delta i direktupphandling av livsmedelsprodukter. Du förbinder dig inte till någonting, en intresseanmälan är ett första steg i en dialog med oss. Du kan skicka in en intresseanmälan när du vill under året.

Återställ
Hjälp oss bli bättre