Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Vallerö och Hermanö huvud, foto.

Vallerö och Hermanö huvud

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Minnesanteckningar från Näringslivsrådet

Onsdag den 17 juni hölls årets andra möte med näringslivsrådet, det första som rådet hållit digitalt.

Ett av syftena med mötet var att möte var att skapa en lägesbild av hur det är för näringslivet och kommunen.

Lägesbild

Konstaterades att det är en delad bild som råder. Flera företag har mycket att göra medan det för andra har bromsat in med permitteringar som följd bland annat är besöksnäringen drabbad. Kommunen tog tidigt beslut som berör olika områden som tillsyn, fakturering eller hyror.

Många arbetar på distans vilket innebär ett nytt sätt att jobba. Näringslivsansvariga i Fyrbodals kommuner träffas digitalt varje vecka för att hitta olika lösningar för gemensamma frågeställningar. Bland annat har en företagshjälp startat.

Det är kommunerna i Fyrbodal har startat Företagshjälpen som är en kostnadsfri rådgivning för företagare. Numret är bemannat vardagar klockan 09:00-12:00 och numret är 010-25 20 710.

Läget är fortfarande så oklart så näringslivsrådet bestämde att ha ett nytt möte i slutet av september för att då diskutera hur vi går vidare med olika frågor.

Svenskt näringslivs enkätundersökning

Betygen för den senaste attitydundersökningen som Svenskt näringsliv gör har presenterats. Orusts resultat är 2.63 (av 6) och riket 3.12.

Rapporter

En redogörelse för läget inom bygglovshandläggningen lämnades. Antalet bygglovsansökningar i år är så här långt något högre än förra året. Däremot är det färre större projekt som kommit in. De ansökningar som kommer in nu klaras inom 10 veckor (med något få undantag) Kommunstyrelsen har skjutit till pengar för att anställa ytterligare en resurs. Kommunen har skaffat in en plattform för e-tjänster. I den ska många olika ansökningar kunna göras, så även bygglov och förhandsbesked.

Arbetet med brofrågan går vidare. Det har varit ett möte med Fyrbodal med lyckat resultat. Fler uppvaktningar kommer att ske.

Orustbostäder börjar i juni byggandet av det första höghuset. Det är i Henån det byggs och det ska stå klart om ett år. Piren i Henån är klar och en toalett för allmänheten iordningställs i Kajutan i Henån. Arbetslösheten på Orust är låg och antalet inskrivna på arbetsförmedlingen är lägre än många kommuner runt oss.

Ett projekt som handlar om återbruk har fått Leader-stöd. Man jobbar med återvinningsstationerna och jobbar med att göra gamla mejeriet i Vräland till ett nav med affär, inlämning med mera.

Aktiviteter

Många av de planerade aktiviteterna ställs in. Det är första gången på 20 år som vi inte har ett frukostmöte i samband med Öppet Varv.

Projektet med affärscoacher går vidare. Två omgångar pågår och flera Orustföretag deltar. I september och november ska två nya omgångar starta och tio Orustföretag kan delta.

Den mobila turistbyrån återkom i sommar igen. Syftet är att kunna ge tips och råd var du kan åka, i år är det viktigt att försöka erbjuda alternativ för att underlätta för de mer välbesökta resmålen. En bilaga i lokaltidningen STO kom i början av juli. Temat var att semestra hemma och att tänka på de restriktioner som finns. Avsändare är STO-kommunerna och Södra Bohuslän Turism AB.

Årets företagare, årets unga företagare och årets turistföretag har uppvaktats och fått sina priser.

Den mobila cykelverkstaden har fått en flygande start. Under hela sommaren finns den på Orust. Verkstaden är en del i projektet Tur&Retur.

Återställ
Hjälp oss bli bättre