Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Boxvik, foto.

Boxvik

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2018-04-23

Näringslivsrådets anteckningar

Den 11 april hade näringslivsrådet möte. Rådet har tidigare beslutat att ha fokusområden för varje möte och vid detta mötet var det kollektivtrafikfrågan som diskuterades.

Det finns under året pengar avsatta för att utreda hur behoven av kollektivtrafik ser ut och det ska ses över vad som kan göras för att förbättra kollektivtrafiken. Rådet fick lämna sina synpunkter på vilka förbättringar som bör prioriteras, men framförallt diskuterades olika innovativa förslag på lösningar och hur näringslivet kan vara en samarbetspartner.

Dessutom diskuterades samverkan mellan STO-kommunerna i näringslivsfrågor och resterande aktiviteter för våren.

Dessa punkter beslutades att lyfta

  • Ett mindre arbetsgruppsmöte arrangeras med några av näringslivsrådets medlemmar för att arbeta fram ett förslag för kollektivtrafikinitiativet.
  • Ta vidare förslaget om företagshandläggare för bygg och miljö.
  • Ett mindre möte arrangeras med Framtidsentreprenörers projektledare och några av näringslivsrådets medlemmar.
  • Gruppen önskar att samverkan STO näringsliv utvecklas, och att en avsiktsförklaring skrivs och presenteras till hösten.

Fokusområden för näringslivsrådet 2018

  • skola och näringsliv
  • maritim näringslivsutveckling
  • integration

Om du har frågor eller synpunkter till näringslivsrådet är du välkommen att kontakta näringslivsutvecklaren eller någon av näringslivets medlemmar i rådet.

Återställ
Hjälp oss bli bättre