Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Vallerö och Hermanö huvud, foto.

Vallerö och Hermanö huvud

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2019-01-08

Näringslivsrådets möte 2018-12-12

Under det sista mötet för 2018 var temat företagsklimat i fokus. Som bollplank var därför Anton Oskarsson från Svenskt Näringsliv inbjuden att delta i den workshop som anordnades.

Under workshopen diskuterades konkreta åtgärder som kan stärka företagsklimatet, med utgångspunkt i näringslivsstrategin som gäller till slutet av år 2020. Handlingsplanen som är kopplad revideras vid årsskiftet 2018/2019 och det som gruppen föreslog ligger till grund för detta arbete.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre