Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Mollösund och Mollön, foto.

Mollösund och Mollön

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Nordvästsvenska initiativet diskuterar framtidens infrastruktur

En ÅVS för en ny broförbindelse, en beslutad trafiklösning för Myggenäs korsväg, möjligheter till dubbelspår på Bohusbanan och en försenad ÅVS för väg 160 diskuterades när näringslivet samlades för dialog kring infrastrukturen i STO-regionen.

Nordvästsvenska initiativet startades 2013 på initiativ av näringslivet och drivs idag av det lokala näringslivet och Stenungsund, Tjörn och Orust kommuner gemensamt. Syftet är en förbättrad infrastruktur i vårt område och sedan 2015 är fokus på väg 160, en ny broförbindelse mellan Orust och Stenungsund samt en förbättrad tågtrafik på Södra Bohusbanan.

Årligen förs dialog med näringslivet om arbetet med infrastrukturfrågor. Bakom mötet står STO-kommunerna och agendan innehåller punkter som eventuella framsteg, motgångar och kommande aktiviteter i vårt arbetet för att påverka Riksdag, Region, Kommunalförbund och Trafikverk.

Årets möte hölls den 4 februari i Stenungsund och närmare 70 företagare kom för att lyssna.

På mötet redogjordes för flera intressanta nyheter

  • Under hösten 2019 har en uppdatering av den samhällsekonomiska analysen för en ny broförbindelse gjorts. Den innebär en kostnadsuppräkning för investeringen till cirka 1,2 miljarder. Trots det innebär en ny bro en lönsamhet som motsvarar 3,5-4 gånger kostnaderna.
  • Ett beslut om att åtgärda Myggenäs korsväg togs innan jul 2019. Resultatet förväntas vara på plats inom 7 år.
  • Det nya resecentrum som planeras i Stenungsund har blivit försenat på grund av Trafikverket. 2025 beräknas det nu stå klart för kollektivtrafiken.
  • En utredning startas under 2020 av Trafikverket med syfte att planera för ett nytt planskilt Nösnäsmot.
  • Under våren väntas ÅVS (Trafikverkets åtgärdsplan) väg 160 på ut på remiss. Utredningen är kraftigt försenad. Några av de förväntade förslagen i ÅVS:en presenterades.
  • Nytt mötesspår byggs under året i Grohed, Uddevalla samt år 2024 står ny station klar i Brunnsbo, Göteborg. STO-kommunerna tillsammans med Uddevalla och Kungälv jobbar fortsatt vidare mot målet med dubbelspår på Södra Bohusbanan, stegvis kommer då troligen mötesspår på strategiska platser byggas vilket kommer att underlätta kvartstrafik mellan Göteborg och Stenungsund.
  • Samtidigt pågår ett nytt projekt, den så kallade Skagerakbanan som föreslås binda samman Oslo med Göteborg över Bohuslän. I detta projekt har det förekommit dialog med Trafikverket då det samtidigt arbetas för en länk över Dalsland. Projektets framtid kommer att avgöras under våren.

Arbetet går vidare och förhoppningsvis kommer nästa års informationskväll att innehålla flera positiva besked om infrastruktur i vårt område.

Panelsamtal

Kvällen avslutades med en paneldiskussion där Martin Johansen (kommunstyrelsens ordförande på Tjörn), Torbjörn Wedebrandt (VD Wallhamn AB), Bert-Inge Hogsved (VD Hogia), Benny Carlsson (VD Marinfloc) samt Catharina Bråkenhielm (kommunstyrelsens ordförande på Orust) deltog.

Panelen diskuterade framtidsfrågor så som om Nordvästsvenska initiativets tre fokusområden fortfarande kommer att vara väsentliga i en framtid med ny teknik, nya fordon, och bränslen. De fick också reflektera över sin roll som stora arbetsgivare och hur de kan påverka befintlig infrastruktur till det bättre genom till exempel flextid och andra aktiviteter. Dessutom fokuserade panel på framtidens finansieringslösningar av ny infrastruktur där både bom-peng och ett förändrat ägandeskap diskuterades.

Stort tack till Hogia som var värdar för mötet!

Återställ
Hjälp oss bli bättre