Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
MUMA Myckleby, Torp, foto.

MUMA Myckleby, Torp

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Öka skyddet mot cyberattacker

I samarbete mellan Västra Götalandsregionen erbjuds företagen på Orust att förbättra sitt arbete med informationssäkerhet.

Dags att öka skyddet mot cyberattacker

Inbjudan till Informationssäkerhetspilot för små och medelstora företag.

Det görs med hjälp av en serie webbinarier samt en helpdesk. Efter genomgångna webbinarier får du tillgång till en verktygslåda för att på bästa sätt hantera informationssäkerheten.

  • Det första webbinariet startar den 1 september klockan 11:00-12:00 med beskrivning av konceptet samt orientering kring omvärlden, hot och risker.
  • Det andra webbinariet genomförs den 15 september klockan 08:30-10:00 och påvisar grunden och nyttan av systematiskt informationssäkerhetsarbete med metoder och verktyg.
  • Det tredje webbinariet den 29 september klockan 08:30-10:00 belyser slutligen tekniska lösningar och system.

För att kunna erhålla tillgång till den kostnadsfria verktygslådan och rådgivningen krävs deltagande på alla de tre kostnadsfria webbinarierna.

Informationssäkerhet blir allt viktigare

Den tekniska utvecklingen i samhället och i näringslivet har i många år haft ett högt tempo som accelererat kraftigt det senaste året.

I skuggan av pandemin har säkerhetsläget förändrats och vårt höga tekniska kunnande och innovations­förmåga gör Sverige och vårt näringsliv, även mindre och medelstora företag, till intressanta måltavlor för att komma åt affärskritisk information. Dessutom finns hela tiden risken att kritiska datorsystem kan ”tas som gisslan” av kriminella som arbetar via digitala attacker för att exempelvis pressa företag på pengar (ransomware).

Det offentliga Sverige har sedan några år intensifierat sitt arbete kring informations- och cybersäkerhet och också investerat resurser och medel för att stärka sitt skydd. Det samma gäller för de svenska stor­företagen. Det finns dock en underinvestering i digital säkerhet och skydd hos mindre och medelstora företag som är mycket bekymmersam då den skapar sårbarheter.

För att adressera ovanstående vill Västra Götalandsregionen, Lindholmen Science park, Teknikföreta­gen, Business Region Göteborg (BRG), Högskolan i Skövde och Combitech undersöka möjligheten att ge stöd åt personer med ledande befattning inom små och medelstora företag. Stödet är tänkt att ske genom en serie webbinarier, en regional verktygslåda med olika stödjande verktyg samt en informations­säkerhetshelpdesk.

Stödet erbjuds i ett första läge till ett urval av företag inom Västra Götalandsregion och det är också regionen som står för finansieringen. Syftet är att utröna om det finns efterfrågan på handfast stöd samt sondera möjligheter att etablera en liknande funktion mer permanent.

Välkommen att delta

Frågor

Frågor om webbinarierna kan ställas till Thore Johnsson som är regional digitaliseringskoordinator på Västra Götalandsregionen, tore.johnsson@vgregion.se

Anmälan

Anmälan gör du till morgan.lantz@combitech.com.

Återställ
Hjälp oss bli bättre