Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Grindsbyvattnet, foto.

Grindsbyvattnet

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Turistnäringen träffades i Hälleviksstrand

Fredag den 19 november bjöd Södra Bohuslän Turism AB och vi in till ett nätverksmöte för turistföretagen.

Nätverksmöte på Strana Hotell och Restaurang, i Hälleviksstrand.

Ann Haraldsson och Ronny Svensson hälsade alla välkomna. Ida och Johan från Skärgårdsfamiljen som driver Strana Hotell och Restaurang hälsade också välkommen och berättade om sin verksamhet. Ann passade dessutom på att berätta hur Södra Bohuslän Turism arbetar i de fyra medlemskommunerna.

Hållbarhetsklivet

Ann presenterade Hållbarhetsklivet som är Västsveriges samlade initiativ för en hållbar besöksnäring. Här agerar offentliga och privata aktörer för att ställa om till ett hållbart samhälle. Tanken är att tillsammans skapa ekonomiskt bärkraftiga företag och turism som inte leder till onödig miljöpåverkan och är uppskattad av både boende och besökare.

Både Turistrådet Västsverige och Södra Bohusläns Turism bygger sina affärsplaner på Hållbarhetsklivet. Orust kommun har, precis som nästan alla kommuner i Västra Götalandsregionen, anslutit sig till Hållbarhetsklivet. Många insatser som erbjuds av Turistrådet förutsätter att deltagarna är ansluten till Hållbarhetsklivet.

Det finns olika organisationer som kan hjälpa till i miljö- och omställnings arbete som exempelvis Miljöbron. En annan är kommunens klimat- och energirådgivning.

Statistik

De siffror som hittills presenterats för i år visar på en bra beläggning. Enkäter som genomförts under året visar att det är populärt att besöka och vilja besöka Orust. Handelsindex för dagligvaror och detaljhandel är högt för en kommun av Orusts storlek. På mötet berättade en campingägare om beläggningen som ligger 20 % över tidigare toppnotering.

Kompetensförsörjning

Ann Haraldsson väckte frågan om företagens behov av personal samt behovet av kompetensförsörjning för branschen. Under pandemin har turistnäringen tappat mycket personal som behöver ersättas. Södra Bohuslän turism arbetar med några saker inom kompetensförsörjning som värdskapsutbildning.

Kajsa Örtengren är projektledare från Kommunalförbundet Fyrbodal och hon har hand om två projekt. De heter Hållbar besöksnäring i väst och Fenixz. De vänder sig båda till företag och erbjuder kompetensutveckling av olika slag.

Representanter för Vuxenutbildningen och Orust gymnasieskola deltog på mötet för att lyssna in vilken kompetens som efterfrågas.

Information från kommunen

Arbetet med ny översiktsplan har börjat och det finns många tillfällen och sätt att delta i processen.

Ett kontaktcenter kommer att inrättas i kommunhuset under 2022.

Tur & Retur-projektet där bland annat mobila cykelverkstaden drogs igång är avslutat men det finns mycket underlag att arbeta vidare med, som till exempel grannskapskontor och pendlingsalternativ.

Alla kommunerna i Bohuslän tillsammans med näringen och Turistrådet Västsverige har ett samarbete som heter Ett Enat Bohuslän. Syftet är att lyfta Bohuslän till den bästa skärgårdsdestinationen. Orust ansvarar för ämnesområdet myndighetsutövning och besöksnäringen och det genomförs årliga träffar om detta.

Avslutning

Under den avslutande diskussionen efterfrågade turistföretagarna bland annat följande saker.

  • Cykelvägar.
  • Hållbar och miljövänlig sortering av avfall för företag.
  • Hur kan kollektivtrafiken och andra mobilitetslösningar förbättras och utvecklas.

Ann avslutade mötet och tackade alla som kommit. Därefter tog ett mingel vid och många passade på att diskutera olika intressanta turistfrågor.

Återställ
Hjälp oss bli bättre