Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
MUMA muralmålningar, foto.

MUMA muralmålningar

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Utökad rapporteringsskyldighet för farligt avfall

Sedan tidigare finns en skyldighet att anteckna uppgifter om farligt avfall som uppstår i din verksamhet. Den gäller fortsatt och verksamhetens skyldigheter utökades den 1 november.

Du ska löpande anteckna och dokumentera uppgifter om mängder och typ av farligt avfall i kronologisk ordning och kunna visa upp det på begäran av tillsynsmyndigheter.

Från och med 1 november 2020 ska även verksamheter som hanterar farligt avfall rapportera in antecknade uppgifter om avfallet till ett nationellt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Verksamheter som är berörda

  • där det uppstår, produceras, farligt avfall
  • transporterar farligt avfall
  • samlar in farligt avfall
  • behandlar farligt avfall
  • mäklar eller handlar med farligt avfall

Rapporteringen till avfallsregistret gör du med hjälp av e-legitimation på Naturvårdsverkets avfallsregister.

Återställ
Hjälp oss bli bättre