Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Hälsö Stigfjorden, foto.

Hälsö Stigfjorden

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

AHA upplevelser för boende på Fyrklövern

Konstföreningen KonstArt har ett samarbete med Fyrklöverns äldreboende i Svanesund. Tillsammans med boende och medarbetare skapar de AHA upplevelser i vardagen varje fredag.

Foto på tre kvinnor och en man.

Enhetschef/Intraprenadchef Katarina Lenander och Lena Dramsvik från Konstföreningen KonstArt tillsammans med Peter och Lisbeth Mikkelsen.

Det är Lena Dramsvik och Anna Jolfors från Konstföreningen KonstArt som driver projektet som heter Att leva tills man dör. Aktiviteterna kallar de för AHA-upplevelser i vardagen och är främst för äldre funktionshindrade. Varje fredag genomför de kreativa upplevelser tillsammans med Fyrklöverns äldreboende. Lena berättar att kreativa aktiviteter ofta har en positiv inverkan på människors liv, det skapar en känsla av att vara behövd. Genom att skapa och vara kreativ ökar känslan av välbefinnande.

- Vi vill tillsammans med brukare och aktivitetsledare utöka aktivitetspaletten för äldreboenden berättar Lena. Tanken är att paketera AHA-upplevelser i vardagen för att kunna sprida dem i hela Sverige.

Varje vecka blir det ett härligt möte med olika teman, fina samtal, musik, glad sång och dans med de som är danslystna. Nästa veckas aktiviteter planeras tillsammans i gruppen under mötet.

På träffen den 8 februari skapades fantastiska konstverk med silkespapper i passepartout. Det planerades även för nästa fredags AHA upplevelser som kommer att handla om blomsterarrangemang. Alla fick hjälpa till att välja vilka blommor och färger som Lena och Anna ska ta med till nästa vecka träff.

AHA skapandet vid Fyrklövern drivs ideellt av föreningen Konstföreningen KonstArt och materialet finansieras av medlemsavgifter och med pengar från en minnesfond. Fyrklövern är först ut på Orust att få ta del av konstföreningens ideella projekt. Lena har visioner att projektet, som ska pågå under tre års tid, ska kunna mynna ut i att fler får ta del av idéerna och materialet.

Projektet AHA upplevelsers målsättning stämmer väl med den nya rapporten om lycka som Västra Götalandsregionen gjort. Rapporter konstaterar; frågorna om att göra något meningsfullt och lära sig nya saker mycket viktiga.

Återställ
Hjälp oss bli bättre