Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ängs brygga, foto.

Ängs brygga

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Äldreomsorglyftet ger trygghet och ökad kvalitet

Statens satsning på Äldreomsorgslyftet innebär att våra medarbetare inom äldreomsorgen kan erbjudas betald utbildning på arbetstid. Det möjliggör både fler fasta anställningar och ökad kvalité.

För den som behöver det ska en anställning kunna kombineras med utbildning till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid. Staten finansierar kostnaden för den tid våra medarbetare är frånvarande på grund av studier.

- Tack vare ett bra mycket teamarbete och samverkan mellan skola, HR, Kommunal och enhetschefer kom vi snabbt igång med Äldreomsorgslyftet säger Marina Hasselgren, verksamhetschef Äldreomsorg. Våra medarbetare på Bemanningsenheten är viktiga spindlar i nätet när det gäller samverkan mellan utbildningen och omsorg.

Idag är 13 personer som tidigare var outbildade vikarier, fast anställda och studerar parallellt med jobbet för att få formell undersköterskekompetens.

- Det här är välkommen insats som verkligen höjer kvalitén på den omsorg vi erbjuder säger Lena Gartman. Tillsammans med att vi idag erbjuder heltidstjänster ökar både den samlade kompetensen och vi blir en ännu mer attraktiv arbetsgivare.

Genom Fyrbodals kommunalförbund har grunden för arbetet lagts med bland annat Vård- och Omsorgscollege. Syftet är att skapa samsyn och jämn kvalitet inom socialtjänst och äldreomsorg.

Äldreomsorgslyftet

Äldreomsorgslyftet är regeringens satsning för att höja kompetensen och samtidigt skapa fler tillsvidareanställningar på heltid inom äldreomsorgen. Satsningen innebär en möjlighet att utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska under en tillsvidareanställning med lön på heltid där han eller hon varvar utbildning med arbete. Satsningen löper under 2020 och 2021.

Återställ
Hjälp oss bli bättre