Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Piren Gullholmen, foto.

Piren Gullholmen

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Anhöriggrupp demens

Vårdar du en närstående hemma som har fått en demenssjukdom?

Att få en demenssjukdom är en stor omvälvning både för den drabbade och för den anhöriga. Det är både glädje och mycket viktig uppgift att vårda den demenssjuke, men det är även en krävande uppgift. Därför är det viktigt att vi träffas och delar med oss av både det som är livets glädje ämnen och det som kan vara svårt med att vårda en närstående som har fått en demenssjukdom.

Detta gör vi i anhöriggruppen

  • Du får information om vad vi erbjuder för hjälp och stöd.
  • Du träffar andra i liknande situationer och får erfarenhetsutbyte.
  • Vi pratar om bemötande, förhållningssätt och om känslor.
  • Du får studiematerial för självstudier från Svenskt Demenscentrum.
  • Vi tr upp ämnen och nyhter som berör demensjukdom.

Den 9 september kommer Demensföreningen STOs ordförande Inga-Britt Johansson och berättar om föreningen.

Tid och plats

9 september, 7 oktober, 4 oktober, 2 december
Klockan 13:00-15:00
Kommunhuset i Henån, rum Årholmen. Ingång från rondellen.

Träffen är gratis, fika ingår.

Du träffar

Carita Nurmi anhörigkonsulenten. Vid behov bjuder vi in gästföreläsare som Inga-Britt Johansson ordförande Demensföreningen STO, Britt Johansson ordförande Demensföreningen Uddevalla och sakkunnig gällande hjärnan eller när det gäller bemötande Marita Gustavsson som har mångårig erfarenhet av demens.

Välkommen att anmäla dig

Kontakta vår anhörigkonsulent, ring vår växel så kopplar de dig rätt 0304-33 40 00.

Ett samarbete med

Demensförbundet och Studieförbundet Vuxenskolan.

Återställ
Hjälp oss bli bättre