Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Herrbadhuset Käringön, foto.

Herrbadhuset Käringön

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Barnets rätt till utveckling och samverkan

Vi har lyft våra samverkansformer kring frågor som rör barnets behov till en ny nivå genom att göra en barnkonsekvensanalys. Det handlar om att skapa en samverkansorganisation och en struktur som möter barnets behov.

Två kvinnor som föreläser på distans i studio.

På den nationella konferansen Barnrättsdagarna berättade Anna-Karin Börjesson från Västra Götalandsregionen och Eva Haglund från Orust kommun om arbetet som pågår.

Vi hade redan flera samverkansgrupper för barn och unga i kommunen. En kartläggning av dessa visade att det fanns behov av att både effektivisera och att utveckla vår samverkan. Nu pågår det implementeringsarbetet för fullt.

På de nationella konferensen Barnrättsdagarna 2020 ”Varje barns rätt till utveckling” berättade Anna-Karin Börjesson från Västra Götalandsregionen och Eva Haglund från Orust kommun om det pågående arbetet.

- Barn är kloka, de säger det självklara; att bra kontakter lyssnar och fattar. Och de har bra bemötande mot både barn och föräldrar säger Eva.

Barnrättsdagarna är en årlig mötesplats för alla som vill utveckla sig och sitt arbete inom barnrättsområdet. Alla med ett och samma fokus: Att förverkliga barnkonventionen.

Barnets egen berättelse och behov

För att säkerställa att vår samverkan är det barn faktiskt behöver gjordes först en barnkonsekvensanalys. Analysen bygger på det barnen själva utrycker och hur samverkansgrupperna kan svara på deras behov. Det behov som barn uttryckte samstämmer väl med det som även vårdnadshavare gav uttryck för.

  • De vuxna ska lyssna visa respekt och vara tydliga.
  • Det ska tydligt framgå vad barnet kan förväntas sig.
  • Det är viktigt för barnen är delaktiga i det som rör dem
  • De önskar en organisation som hänger ihop.

Det kan sammanfattas i ett citat: "Bra kontakter lyssnar och fattar. Och har bra bemötande mot både mig och mina föräldrar".

Barnperspektivet

Barnperspektivet innebär att vuxna, så långt som möjligt, sätter sig in i barnets situation för att bättre kunna ta tillvara barnets intresse och verka för barnets bästa.

Barnrättsperspektivet innebär också att ta hänsyn till de juridiska rättigheter som barn har och att säkerställa barnets rättigheter i åtgärder eller vid beslut som rör barn.

Barnkonsekvensanalys som arbetsmodell på Orust

  • Arbetsgrupp som tog hjälp av barnrättsexperter Åsa Ekman och Linus Torgeby
  • Analys grundad i gällande lagstiftning och forskning
  • Samtal med barn
  • Workshop med vårdnadshavare
  • Workshop med professionella
Återställ
Hjälp oss bli bättre