Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gullholmen Härmanö, foto.

Gullholmen Härmanö

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2020-01-14

Bostadstillägg från Pensionsmyndigheten

Pensionsmyndigheten efterlyser pensionärer som kan ha rätt till bostadstillägg. Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen.

Bostadskostnad, inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få något bostadstillägg. Bostadstillägg kan betalas ut från 1 krona upp till 6 540 kronor per månad.

Är din totala pension inklusive tjänstepension högre än 16 500 kronor efter skatt kan du i regel inte få något bostadstillägg. Lever du tillsammans med någon räknas bådas inkomster med och beloppen blir då lägre.

Du som är nära anhörig till någon som inte längre själv kan ha hand om sin ekonomi kan ansöka om bostadstillägg för dennes räkning.

Återställ
Hjälp oss bli bättre