Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Morlanda säteri, foto.

Morlanda säteri

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Därför förändrade vi semesterperioderna

Förändringarna kring semesterperioderna inom vård- och omsorg syftar till ett förbättrat brukar- och arbetsmiljöperspektiv. Efter sommaren 2018 gjorde vi en utvärdering och lyssnade på det medarbetarna utryckte och försökte hitta den bästa lösningen.

Det som framhölls var att det var för många vikarier i förhållande till ordinarie personal i tjänst, för få med körkort, och för få vikarier generellt.

Alla anställda ska erbjudas 4 veckors sammanhängande semester under sommaren och våra brukare ska ha en trygg och säker vård.

Genom att dra ut på semesterperioden är det mer ordinarie personal i tjänst under hela sommaren – det gör att färre vikarier behöver anställas. En välkommen effekt när vi tidigare år haft stora problem att lösa sommarbemanningen. Dessutom ökar vårdbehovet under den här perioden på grund av hemtjänst vid tillfällig vistelse i kommunen.

Tidigare var det två semesterperioder med två grupper. Förändringen när vi införde fem semesterperioder, var att lägga till juni, juli och augusti som tre nya perioder. Det innebär fortfarande fyra veckor sammanhängande semester. Om sedan arbetslaget vill byta med varandra är det inget som hindrar det, bara samma antal ordinarie personal är i tjänst under sommaren.

Låt oss förklara med ett exempel

På en arbetsplats med 50 anställda har 25 personer delats in i den tidiga semesterperioden, period 1, och 25 personer har haft den sena semesterperioden, period 2.

I det nya systemet delas i stället de 50 anställda upp i fem olika semesterperioder. Det innebär att 10 stycken har semester under period 1, 10 stycken har semester period 2, 10 stycken har semester period 3, 10 stycken har semester period 4 och 10 stycken har semester under period 5.

Illustration som visar hur de fem perioden övelappar.

På så sätt ökar patientsäkerheten samt att brukarna får en bättre kontinuitet genom att perioderna överlappar varandra. Förändringen gör att fler ordinarie personal är i tjänst samtidigt. När fler ordinarie personal jobbar samtidigt skapar det trygghet för våra brukare och alla yrkesgrupper inom vård- och omsorg såväl för ordinarie personal som tillfällig sommarpersonal.

Vi har även jämfört med hur det ser ut att ha tre respektive fem semesterperioder. Fördelarna med fem semesterperioder övervägde, mycket på grund av att flera av perioderna uppfattas som bra.

Det har framkommit i Kommunals framställan att en del medarbetare inte har barnomsorg då deras förskola stänger. Enligt lag ska förskolan erbjuda omsorg för de barn som har ett behov under hela sommaren, det gäller även fristående förskolor.

Återställ
Hjälp oss bli bättre