Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Stillingsön, foto.

Stillingsön

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Examen för 11 undersköterskor

Idag säger vi ett stort grattis till våra 11 nya undersköterskor. Istället för otryggheten i att vara vikarie, har de erbjudits tillsvidareanställning parallellt med att de utbildat sig till undersköterskor.

Gruppfoto med många glada människor.

Lärare, elever och chefer inom äldreomsorgen.

Nu var det äntligen dags för examen för våra nya undersköterskor som utbildat sig via äldreomsorgslyftet. Det är tidigare outbildade vikarier som erbjudits fast anställning och utbildning parallellt med jobbet för att få formell undersköterskekompetens. En utbildning som gett ovärderliga kunskaper och stärkt dem i professionen att möta de äldre i våra boende.

- En avgörande skillnad mellan att vara outbildad och ha en formell yrkeskompetens som undersköterska är att förstå varför. Att ha med sig sitt varför då de olika omhändertagande, vårdande och dokumenterande momenten genomförs. Att ha insikt och få med sig hyresgästen i omsorgerna. Undersköterskans roll är att få den äldre att uppleva trygghet och känna meningsfullhet i sitt liv. Ja, det är ett viktigt och kvalificerat uppdrag säger Ann-Christin Eriksson som är enhetschef på Strandgårdens äldreboende i Ellös.

Äldreomsorgslyftet var regeringens satsning för att både höja kompetensen och samtidigt skapa fler tillsvidareanställningar på heltid inom äldreomsorgen. Satsningen innebar en möjlighet att utbilda sig till undersköterska och samtidigt ha en tillsvidareanställning med lön på heltid.

Marina Hasselgren, äldreomsorgschef som har varit spindeln i nätet lyfter fram det nära samarbetet mellan vård- och omsorgsprogrammet på vuxenutbildningens Vård- och omsorgscollege och äldreomsorgsenheterna ute i kommunens olika delar.

- Tack vare ett bra mycket teamarbete och samverkan mellan skola, HR, Kommunal och enhetschefer kom vi snabbt igång med äldreomsorgslyftet säger Marina. Det känns väldigt bra att vi är i mål idag.

Bemanning inom omsorgen står inför stora utmaningar och så detta är en mycket betydelsefull satsning för oss.

- Det har varit en mycket välkommen insats som verkligen höjer kvalitén på den omsorg vi erbjuder säger sektorchef Lena Gartman. Tillsammans med att vi bara erbjuder heltidstjänster ökar både den samlade kompetensen och vi blir en ännu mer attraktiv arbetsgivare.

Gruppfoto med fyra glada kvinnor.

Elev Emma Vidarsson, Lärare Märta Jakobsson, Elev Lena Dramsvik, Lärare Mia Herlin Halleröd.

Återställ
Hjälp oss bli bättre