Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Piren Gullholmen, foto.

Piren Gullholmen

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Familjecentralens hembesök

Som ett led i familjecentralens samverkan startade vi i december 2021 satsningen på utökade hembesök när familjer fått sitt första barn.

Foto på fyra kvinnor.

Familjebehandlare och Capio vårdcentrals barnhälsovård.

Det innebär att familjebehandlare åker med på BVC-8-månaders besök. Modellen är ett samarbete mellan våra familjebehandlare och Capio vårdcentrals barnhälsovård.

Syftet med hembesöken är att svara på föräldrarnas frågor om barnets hälsa och utveckling, och berättar vilket stöd de kan få i föräldraskapet. Syftet är också att på ett naturligt sätt presentera familjebehandlarnas råd och stödverksamhet.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre