Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Färjan Venus, Svanesund, foto.

Färjan Venus, Svanesund

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2018-12-05

Internationella Frivilligdagen

Den 5 december firas Internationella Frivilligdagen över hela världen. I år är det 33 gången denna dag firas.

Vi vill framföra ett stort tack till alla som engagerar sig frivilligt och gör fantastiska insatser för att öka livskvaliten i samhället.

Den Internationella Frivilligdagen

Den 5 december är proklamerad av FN som den Internationella Frivilligdagen. Dagen instiftades den 17 december 1985 av FN:s Generalförsamling och har sedan dess firats den 5 december varje år utöver hela vår värld. Målsättningen med att uppmärksamma den Internationella Frivilligdagen är att lyfta fram värdet av det engagemang som görs genom frivilliga insatser och visa på vad frivilliga tillsammans kan åstadkomma för att öka livskvalitet i vårt samhälle. Anledningen till att FN satsar på program för just frivilliga och volontärer är att man värnar om fred och ser frivilligarbete som en framgångsrik väg att nå detta.

Ge av dig själv, må bättre

Halva befolkningen gör det redan regelbundet: de jobbar ideellt. Och det kan ge mer än du tror! Många känner en större mening med tillvaron när de gör gott för andra.

Omkring hälften av den vuxna befolkningen i Sverige engagerar sig i olika ideella saker. Det kan vara städning av föreningslokaler, kaffekokning, café försäljning, läxläsning, tidningsläsning, promenader med mera. Faktiskt är Sverige världsledande när det gäller ideellt engagemang.

Många engagerar sig för att de vill se ett mänskligare samhälle. För många är det viktigt att vara en medmänniska, man vill arbeta för en god sak. För en del är det viktigt att göra något för någon annan utan betalning och att det känns bra att göra skillnad och att man vill se en positiv samhällsförändring. Våra liv blir mer meningsfulla om vi hjälper andra.

Det finns en mängd undersökningar som visar att vi känner större lycka när vi hjälper varandra. Vi gör något meningsfullt och känner oss behövda och det påverkar oss fysiologiskt. Att hjälpa andra ger upphov till känslor av glädje, en tilltro till människan och eftertänksamheten hos många. Den grekiske fabeldiktaren Aisopos formulerade för mer än 2500 år sedan en tanke som gäller än idag.

Ingen god handling, hur liten den än må vara, är någonsin bortkast.

Återställ
Hjälp oss bli bättre